ریشه جنگ صلیبی اول

در حال خواندن کتاب “جنگ صلیبی اول” هستم. نویسنده پیتر فرانکوین برخلاف آنچه تا به حال مطرح شده علت جنگ را هجوم ترکان به سرزمین‌های امپراطوری روم شرقی و تقاضای امپراطور کنستانتینوپول برای کمک می‌داند. برخلاف نظرات پیشین پاپ “اوربان” توان زیادی نداشت ولی امپراطور آلمان قوی بود‌. چند دهه بود که میان آلمان با کلیسیای روم درگیری بود و پاپ ها در برابر آلمان مقهور بودند و …

نکته:

نام شهر کنستانتینپول در شکل عربی آن به قسطنطنیه تبدیل شد این را همه می‌دانند.

به نظرم می‌رسد تبدیل آن به استانبول نیز ساده است. “کن” از ابتدای نام برای سادگی به “ا” تبدیل شد. “پ” در عربی به “ب” تبدیل شد در نتیجه شد استانتین بول. و در یک چرخش دیگر به استانبول تبدیل شد. یعنی استانبول همان کنستانتینوپل می‌باشد.

۴ ژانویه ۲۰۲۳

۱۴ دی ۱۴۰۱

تهران

USAIran