ریشه سکولاریسم در غرب

ریشه سکولاریسم در غرب
آنچه بعنوان سکولاریسم یا کم توجهی به دین در غرب هست ریشه های تاریخی دارد.
با مطالعه تاریخ غرب و مخصوصا از زمان جنگ‌های صلیبی این موضع روشن تر می‌شود. بعنوان نمونه‌ای بسیار مهم و تاثیر گذار: آنگاه که امپراطوری روم شرقی در قسطنطنیه (کنستانتیناپول) درگیر جنگ با مسلمانان اطراف خود و مخصوصا ترکان تازه از راه رسیده و تازه نفس بود بناچار از پاپ کمک می‌خواهد. پاپ نیز که مترصد موقعیت بود وارد می‌شود و آنها وارد چانه زنی می‌شوند.

توجه شود که آن زمان پاپ در روم بود و آنجا امپراطوری روم غربی نامیده می‌شد که امپراطوری‌ای سوای امپراطوری روم شرقی بود.
نمونه‌ای از صفحات ۵۲ و ۵۳ کتاب جنگهای صلیبی ضمیمه می‌شود. کتب قابل مطالعه دیگری هم در زمینه جنگ‌های صلیبی هست که تعدادی از آنها را پیشتر خوانده بودم ولی این یکی جدید است و مسایل را با کمک از کتب پیشین و تحقیقاتی جدیدتر ارایه می‌کند.


اما آنکه تصور می‌کند سکولاریسم در غرب یعنی کنار گذاشته شدن قدرت مذهبیون یا کلیساها در اشتباه کامل است و اساس قدرت در غرب را نمی‌داند و در نتیجه از سیاست غرب چیزی نمی‌داند.


برای تحلیل درست سیاسی باید قدرت را شناخت.


هم اکنون قدرت در غرب میان کلیسیاها و سرمایه‌داران بزرگ تقسیم شده است. آنها پس از قرن‌ها به توافقاتی دست یافته‌اند و ابدا هم نیازی نمی‌بینند که آنرا اعلام عمومی بکنند.
اما در این میان یک مشکل جدید پیدا شده است. با توجه به بعضی نوشته‌های انجیل دسته‌ای از مسیحیان به مسیحیان ِ صهیونیست تبدیل شده‌اند. مخصوصا تقریبا تمام روسای جمهوری امریکا پس از جنگ‌های اول و دوم، مسیحی‌ی صهیونیست و در خدمت یهودیان ِ صهیونیست هستند. افرادی مانند ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و رقیب انتخاباتی او خانم هیلاری کلینتون مسیحی‌ی صهیونیست بودن خود را آشکارا نشان داده و می‌دهند. حتی بعضی مسیحیان ِ صهیونیست علنا قبول برده‌گی تحت سلطه یهودیان را اعلام می‌کنند (برای درک بیشترو دلایل آن باید عهد عتیق و جدید را ده ها بار خواند و…).

در مقابل گروه دیگری با این شیوه تفکر و برداشت از عهد جدید کاملا موضع گیری دارند. این گروه اخیر نیز همانند گروه پیشین به چندین زیر گروه تقسیم می‌شوند از ملایم ها تا آنهاییکه به فاشیسم و نازیسم و ضد یهودی معروفند. ریشه فکری این گروه نیز مذهبی و برگرفته از تفاسیر عهد عتیق و عهد جدید است.

مذهب بعنوان بهترین وسیله‌ در اختیار عده‌ای برای غارت می‌باشد.

برای غارت باید دروغ گفت و فریب داد و بهترین وسیله‌ها مذهب است که با آن حتی می توان مردمان را آنچنان شستشوی مغزی داد که دست بهر کاری بزنند و آنرا خواسته خود بنامند.

فکر بهترین و خطرناکترین چیزهاست.

م. حسن بایگان

مارس ۲۰۲۰

فروردین ۱۳۹۹

اپسالا – سوئد

USAIran