ریشه فکری جنایات!

بزرگترین خطای عقلی یا بی عقلی در این عصر اعتقاد به ادیان و فلسفه‌های کاذب از غرب بیرون آمده است.

ادیان در پشت بزرگترین جنگ‌ها و جنایات بوده‌اند.

در دو جنگی که هم اکنون در غزه و اکراین در جریان است دین کاملا دخالت دارد؛ مخصوصا در هر دو این جنگ‌ها دین یهود و یهودیان کاملا دیده می‌شوند که بیشترین و بدترین جنایات را مرتکب شده‌اند.

نکته اینجاست که در این جنگ‌ها و جنایات، فلاسفه کاذب (مستخدمین) در خدمت سرمایه‌داران غرب و فلسفه های دروغین آنها نیز دخالت مستقیم دارند.

۱۰ آپریل ۲۰۲۴

۲۲ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran