زلنسکی این یهودی جنایتکار باید محاکمه و‌ مجازات بشود.

این جنایتکار که قصد تجزیه اکراین و ایجاد کشوری یهودی را داشت هم اکنون دیگر رییس جمهوری قانونی نیست و دوران ریاست او تمام شده اما او انتخابات را برگزار نکرد. با این حال کشورهاب غربی (همه مستعمره هستند) به او انتقاد نمی‌کنند بلکه انتخابات روسیه را زیر سوال بردند.

۴ آوریل ۲۰۲۴

۱۶ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran