زمان تعیین تکلیف هند و پاکستان با آمریکا فرا رسیده است!

دو قرار داد مهم تعیین کننده قدرت در جهان توسط ایران:

۱- تکمیل خط لوله گاز ایران به پاکستان در کشور پاکستان.

۲- تکمیل بندر چهاربهار ایران با هند.

هر دو اینها با اعتراض و تهدید تند آمریکا روبرو شد. ولی کشورهای هند و پاکستان بر ادامه طرح‌ها تاکید کردند. حال شاید آمریکا با تطمیع مالی بخواهد پروژه‌ها را متوقف بکند.

اما!

اهمیت این پروژه‌ها تنها از جنبه مالی برای دو کشور نیست بلکه تعیین اراده سیاسی و تاکید بر استقلال کشور مهمتر است.

باید کمی صبر کرد و نتیجه را دید اما آنچه که به نظر محقق می‌رسد پایان قدرت نظامی امریکاست؛ که از آن به عنوان ابزاری بسیار قوی فشار برعلیه استقلال سیاسی و … کشورها به استفاده می‌کرد.

دیگری مسیر سقوط قدرت دلار است که مخصوصا با اخباری که بیرون می‌آید به زودی و شاید در همین سال بریکس ارز جدیدی را برای معاملات جهانی ارایه بدهد و به نوعی پایان رسمی سلطه دلار باشد. هرچند هم اکنون تعدادی از کشورهای شرق معاملات خود را با ارزهای ملی انجام می‌دهند اما ورود یک ارز بین‌المللی که معاملات کشورهای شرق (از نظر تعداد جمعیت بازار بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهند) را در بر می‌گیرد و به دنبال آن کشورهای دیگری هم که می‌خواهند با اینها تجارت داشته باشند باید از این ارز پیروی کنند، همچنین کشورهایی که می‌خواهند از سلطه آمریکا رها شوند (حتی اروپا) به آن خواهند پیوست؛ تمام معادلات قدرت مالی (دلار) آمریکا را بر هم خواهد زد.

۱۶ مای ۲۰۲۴

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran