ساده‌ترین راه آرام کردن بلوچستان!

چند وقتی است‌ در بلوچستان حملاتی به نیروهای پلیس و امنیتی صورت می‌گیرد.‌ بدون هیچ شک و تردیدی دست بیگانه و مخصوصا اسرایل در کار است. اسرایل در کردستان نیز تحریک می‌کند.

اما!

ایران می‌تواند همان شگرد قدیمی را که غرب هم اکنون از آن استفاده می‌کند، به کار ببندد.

این ساده ترین راه پول است.

بسیاری مردمان اطلاعات را در قبال پول می‌دهند و بسیاری عوامل را نیز با پول می‌شود خرید.

نگاه کنید آمریکا چگونه پیشنهاد پول را علنی می‌دهد و افرادی در آن سازمان‌ها، آن اشخاص مورد نظر آمریکا را لو می‌دهند. این مبالغ پیشنهادی بسیار کمتر از هزینه‌های نظامی است که مصرف می‌شود و جان نیروها نیز کمتر به خطر می‌افتد.

پیشنهاد پول را به مردمان داخل ایران و پاکستان و همچنین عراق (برای داستان کردها) می‌توان داد.

نکته:

در روزگاران دور، روش ایرانیان در مقابل کسانیکه احتمال سرکشی داشتنداستفاده از پول بود.

ولی روش رومیان شمشیر و کشتار جمعی کسانی بود که شورش می‌کردند.

اما روش با پول خریدن، به نوعی جلو شورش را هم می‌گیرد و تا حدود زیادی اجازه نمی‌دهد کار به آنجاها بکشد.

این روش درون حکومت هم می‌تواند اجرا شود. زیرا بارها و بارها خیانت درونی که به ترور افراد هم رسیده، دیده شده است.

پول و امتیازات مادی افراد را وادار می‌کند در پی یافتن خاینین باشند.

۱۰ آپریل ۲۰۲۴

۲۲ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. ح. بایگان

USAIran