سازمان امنیت سوید در خدمت اسرایل است!

امروز چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح که رادیو سوید را روشن کردم صحبت‌های رییس سازمان امنیت کشور را پخش می‌کند و به آن دامن می‌زنند. او می‌گوید خطر امنیتی در سوید از سه به چهار رسیده روسیه، چین و ایران پشت آن هستند. این خانم رییس، به حمله ماه اکتبر حماس اشاره کرد ولی ابدا از کشتار و جنایات اسرایل در غزه نام نبرد.

بی جهت نیست که میلیون‌ها انسان در جهان و سوید بر علیه جنایات اسرایل راه پیمایی می‌کنند اما تعدادی سگ (کسانیکه سگ بودن را بر مبنای کتاب مسخره انجیل مقدس پذیرفته اند) که حول پول و افکار مذهبی متشکل شده‌اند و پشتیبان آن جنایات هستند از آن بدتر خودشان در آن جنایات دست دارند، در مسیر دیگری خلاف تمامی افکار عمومی عمل می‌کنند، امری کاملا مقابل دمکراسی و احترام به خواسته عمومی یا اکثریت کشور!

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

۲ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran