سوئد بیدار شو! سوئدی‌ها بیدار شوید! کجا رفت صلح طلبی سوئد؟

سوئد بیدار شو!

سوئدی ها بیدار شوید!

کجا رفت صلح طلبی سوئد؟

فوریه ۱۹۸۹ به سوئد آمدم. چندی بعد بلوک شرق فرو ریخت و در رومانی رییس جمهوری آقای چاوشسکو و همسرش را بطرز مشکوکی بظاهر اعدام ولی در اصل کشتند. شوق و ذوق سراپای دولت، احزاب و رسانه های سوید را گرفت و… من از این همه نادانی و جوگیر شدن کشوری که ادعای دمکراسی، حقوق بشر و مخصوصا مخالفت با حکم اعدام را داشت، کاملا متعجب و شوکه شده بودم. بهر حال تصمیم گرفتم با روزنامه شهرمان (آن موقع در شهر – اوره برو – بودم) بنام “نرکیس الهاندا ” که در حدود ۱۰۰ هزار نسخه منتشر می شد صحبت کنم. به انگلیسی به خبرنگار گفتم: شما مخالف اعدام هستید پس نباید از کشتن هیچ شخصی خوشحال بشوید حتی اگر او را دیکتاتور بدانید و البته این شخص رییس جمهوری بوده اگر خیانتی کرده می بایست به دادگاه می آوردند و خیانت هایش را مشخص می کردند تا تجربه ای برای آینده باشد. این نوع کشتن کاملا مشکوک است. از طرفی چرا زنش را همراه او‌ کشتند و… خبرنگار با هیجان گفت: بیا دفتر روزنامه با تو مصاحبه بکنیم‌. اینکار صورت گرفت (عکس من و مطلب را ضمیمه می کنم و در سایتم هم هست). پس از چاپ آن مقاله یکباره تمام رسانه های سوید بیدار شدند و نظرات آنها کاملا عوض شد. پس از آن نیز مقالاتی برای روزنامه ها می نوشتم که حتی از من می خواستند فقط برای آنها بنویسم و مبلغی هم بگیرم که با گرفتن پول و اینکه فقط برای یک نشریه باشد موافقت نکردم، مطالبی از من چاپ می شد و…

اما حالا داستان چیست و اشتباه بزرگ و خطرناک سوئد کدام است؟

همه می دانند حتی در یک دعوای کوچک اگر شخصی به یکی از طرفین دعوا یک اسلحه هرچقدر کوچک مثلا یک چاقو و یا حتی یک چماق یا یک تکه چوب یا حتی سنگ و … بدهد، یعنی جانب حمایت از او را گرفته است، و آن طرف دیگر دعوا حق را بخودش می دهد (و حتی طبق قوانین پذیرفته شده نوشته و یا نانوشته حق دارد) که او را دشمن خود دانسته به این شخص سوم ضربه ای بزند که حتی ممکن است باعث مرگ او بشود. حال چگونه است که سوید جهت گیری کرده و در جریان جنگ روسیه و اوکراین به یکی اسلحه می‌دهد و این کار را هم علنی و حتی با تصویب در مجلس انجام می دهد. در حالیکه تا همین چندی پیش سیاست کشور آن بود که به کشورهای در حال جنگ اسلحه ندهند. زیرا این کار دقیقا تحریک به کشتن/قتل است. امری که از حکم اعدام نیز فراتر است، کشتار جمعی است نه اعدام یک نفر.

آیا دولت سوید مجوز این کار را از مردم دارد؟

بنظر می‌رسد چنین نیست، زیرا در تمام این سال ها که مردم در انتخابات شرکت می کردند در ضمیرشان مخالفت با جنگ بوده و انتخاب دولتی که نباید وارد جنگ بشود.حکومت سوید چیست؟!

از طرف دیگر، حکومت سوید سلطنتی است و تا آنجا که من می‌دانم در شرایط جنگی مسیولیت اصلی با شاه است تا جاییکه او فرمانده کل قوا است و حتی او دولت است و نه احزاب و… حال اینکه در چنین شرایطی شاه تا چه حد اختیارات دارد؟ قاطعانه می گویم شاید هیچ کدام از نمایندگان مجلس و دولت ندانند. در این ۳۳ زندگی در سوید با بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی وزرا و بسیاری سیاسیون از احزاب مختلف چپ و راست دوستی و رابطه داشته ام و هیچگاه ندیدم کسی از آنها معنی درست/دقیق حکومت سلطنتی را بداند (به نوشته من در همین خصوص اختیارات شاه در سیستم سلطنتی سوید که در سایتم هست مراجعه کنید). این شرم آور است که مجلس چیزی را تصویب کرده که هم از اختیاراتش خارج است و هم آینده آنرا نمی‌داند.

هشدار جنگی روسیه به سوید!

همین یکی دو روز پیش دو هواپیمای روسی به محدوده سوید وارد شدند. فرماندهان نظامی سوید حرف هایی برای فریب مردم زدند ولی واقعیت این است که این هشداری جدی از جانب روسیه به کشوری است که با او وارد جنگ شده است. بله، سوید با ارسال علنی اسلحه به اکراین به روسیه اعلام جنگ داده است و روسیه می تواند برای انتقام ضربه ای بزند. اما ضربه چه خواهد بود و سوید تا چه حد توان ضربه را دارد و چه آشفتگی ی در سوید ایجاد خواهد شد و تا چه حد نظم کشور بهم خواهد ریخت امریست غیر قابل پیش بینی، ولی حتما و بدون هیچ شکی نظم داخلی بهم خواهد ریخت.

نقش انستیتوی صلح سوید!

چرا سوید که دارای انستیتوی صلحی است که در جهان شهره می باشد نه پیش از حمله روسیه و نه پس از آن به بررسی مشکل میان روسیه و اوکراین نپرداخت و هیچ سعی جدی و واقعی برای حل این مشکل نکرد.سعی جدی و واقعی برای صلح آن بوده و هست تا به ریشه اختلافات سوای اینکه جانب هیچ طرفی را بگیرد می پرداخت/ بپردازد. مسلما در این ماجرا فقط پای روسیه و اوکراین در میان نبوده و نیست بلکه یک طرف اصلی مشکل آمریکا است و دیگری ناتو.چرا نقش ناتو و اینکه ورود سوید به ناتو چه مسایل، مزایا و مشکلاتی ایجاد می کند از مردم پنهان می شود؟.مردم سوید حق دارند بدانند ورود کشورشان به یک معاهده بزرگ نظامی چه عواقبی (خوب یا بد) دارد. سویدی ها باید در این خصوص مشارکت/مداخله کرده و حق رای داشته باشند. و بدون آن شرکت در جنگ، جهت گیری و مشارکت در یک پیمان نظامی این چنینی، آنهم در هنگامه این چنین جنگی کاملا غیر قانونی و‌ ضد حقوق شهروندی مردمان است.ورود به چنین بلوکی (ناتو) که هم اکنون یکی از دلایل جنگ در اکراین (و در اساس با ناتو) است, امری بسیار جدی/حیاتی برای کشور است و از حوزه اختیارات دولت خارج می باشد.حزب چپ سوید از چند سال پیش اعتراض خود را به پیوستن به ناتو اعلام می کرد و بهمین دلیل و بعضی نکات دیگر حزب سوسیال دموکرات او را از مشارکت در تشکیل دولت کنار گذاشت و…

قطعنامه:

من حسن بایگان، بعنوان یک انسان، یک بشر دوست، یک شهروند عادی سوید و یک فیلسوف صاحب مکتب، از دولت سوید می خواهم از مداخله نظامی در این جنگ کناره گرفته و تمام نیروی خود را برای یافتن راه حلی صلح آمیز بکار ببندد.مردم نیز حق دارند در برابر سیاست جنگ طلبانه و ضد بشری دولت دست به اعتراض بزنند.

سوم مارس ۲۰۲۲

م. حسن بایگان

USAIran