سوید، ناتو، فقر!

سوید همین هفته به ناتو پذیرفته شد ولی از چند ماه پیش هزینه‌های پیوستن به این اتحادیه جنگ طلب باعث گردید تا بیشتر بودجه‌های فرهنگی قطع شود.

از همه شوکه کننده‌تر قطع کمک به موسسات فرهنگی بزرگ سراسری سوید (studieförbund ) بود که اتفاقا هر حزب سیاسی هم از آنها دارد. به گفته مسیولان این موسسات آنها در همین یکی دو سال آینده تعطیل خواهند شد.

این هنوز ابتدای ابتدا است. به زودی زیر خط فقر و … را هم خواهیم دید.

اما صاحبان کارخانه‌های اسلحه سازی پولدارتر و‌ خوشحال تر خواهند شد. پول‌های (مالیات مردم) که باید صرف مردم از جمله کارهای فرهنگی بشود به صاحبان کارخانه‌های اسلحه سازی پرداخته می‌شود. این دیو صفتان با تبلیغات دروغین درباره امکان جنگ و حمله به سوید عملا سوید را به این دام جنگ و فقر انداختند.

پولدارتر شدن به قیمت فقر و خون مردمان!

روزی روزگاری باید این جانیان حاکم را به دادگاه کشید، همه ثروت آنها را گرفت و به جرم کشتار مردمان به زندان انداخت. آنها فعلا خود را در پشت به اصطلاح دولت‌های انتخابی مخفی کرده‌اند اما این دولت‌ها در واقع و در عمل خدمتگذاران اینها هستند و مسیولیت تمام این جنایات بر عهده همین گروه اندک سرمایه داران حاکم است.

۱۴ مارس ۲۰۲۴

۲۴ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran