سویدی ها می‌توانند دوران سربازی خود را در اسرایل بگذرانند.

یعنی هم اکنون سویدی ها می‌توانند در اسرایل و در خدمت این جنایتکار بین المللی باشند.

این قانون شرم آور نشان مستعمره و نوکر بودن است، باید برداشته بشود!!!

۵ آوریل ۲۰۲۴

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran