سوید مستعمره یهودیان صهیونیست و در نتیجه اسرایل است.

پس در این شرایط سخت برای اسرایل و عملیات نظامی جنایتکارانه‌اش که در پی تحریک ایران است تا شاید یک جنگ اتمی و حتی جهانی به راه بیندازد؛ بی شرمانه از اسرایل دفاع و برعلیه ایران دروغ‌گویی می‌کند. حتی رادیو و تلویزیون دولتی سوید که با پول مالیات ما می‌چرخد کاملا در اختیار صهیونیست‌هاست و با اخباری انتخابی و خاص و معمولا دروغ مردم را در جهت منافع اسریل و برعلیه ایران شستشوی مغزی می‌دهند. زیرا ایران تنها کشوری است که علنا و به صورت جدی برعلیه جنایات اسرایل برخواسته و از مردم ضعیف غزه حمایت می‌کند.

۵ آپریل ۲۰۲۴

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran