سوید چیست؟

کشوری که برمبنای قانون اساسی سلطنتی است، و سیستم و همه چیز آن سرمایه‌داری، دموکراسی خواندن آن واقعا شرم آور و از روی نادانی و یا حماقت تمام عیار است.

۱۰ مای ۲۰۲۴

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran