شجاعت واقعی چیست؟

آدم‌های ضعیف، ضعیف النفس و ترسو به معنای واقعی؛ کسانی هستند که از روبرو شدن و پذیرش این واقعیت که آنچه در کتب به اصطلاح مقدس چندین قرن پیش آمده، از نظر عقلی و منطقی غلط هستند و با شرایط امروزی جهان ابدا همخوانی ندارند و باید کنار گذاشته بشوند.

فلسفه من پاسخگوی نیازهای بشر امروز و آینده است.

۴ ژوین ۲۰۲۴

۱۵ خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran