شجاعت چیست؟!

بیشتر از ۲۰۰۰ سال پیش سقراط/افلاطون گفت=نوشت: شجاعت آن است که با فضیلت همراه باشد.

یعنی هر حرکتی که حتی جان را به خطر بیندازد شجاعت نیست.

یعنی هر شروری را نمی‌توان شجاع، و هر عمل شرارت آمیز را نمی‌توان حرکتی شجاعانه نامید.

وطن دوستی و جان دادن در راه وطن، ازادی، استقلال، حقوق بشر و … زمانی است که آگاهانه و با دلایل منطقی یا فضیلت همراه باشد. وگرنه چنین نیست و گاه حتی آن حرکت ضد ملی، ضد استقلال، ضد ازادی، ضد حقوق بشر و … و ضد انسانیت می‌تواند باشد.

در همین عصر حاضر صدها هزار نفر جان، و مال خود را فدا کردند اما به خطا و در خدمت کسانی درآمدند که در عمل ضد آزادی، انسانیت و هر مقصد نیکی بودند.

تلاش من در بیان این نکات فلسفی و نشان دادن راه‌های معقول، همراه فضیلت است.

اشاره:

توضیحات بیشتر را پیشتر نوشته‌ام و در سایتم و کتابهایم هست.

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

۱۰ بهمن ۱۴۰۲

زامبیا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran