شکایت از پاپ کلیسای کاتولیک و اسقف اعظم سوئد به پلیس به اتهام نژادپرستی

دادگاه سوئد

اداره مبارزه با تبعیض

۱۷ آپریل ۲۰۱۹

تقدیس جنایت از خود جنایت بدتر است

کتابی بنام “عهد جدید”  یا “انجیل” قرن هاست مورد تقدیس قرار می گیرد اما مردمان عادی اکثراً یا آن را ندیده اند و اگر هم دیده اند فرصت و موقعیت خواندن دقیق آنرا نیافته اند و تنها به صحبتهای کسانیکه رهبران مذهبی می دانند اتکا و اعتماد کرده اند. این دسته افراد هستند که با انواع ترفندها مردمان را فریب می دهند و تمام آنچه را در کتاب آمده برای آنها نمی گویند ولی در خفا به نوعی با آن مصالحه کرده اند. یکی از موارد مشخص تحقیر تمام مردمان جهان است.

انجیل متی:

باب پانزدهم

آیه 22 – ناگاه زن کنعانیه از آن حدود بیرون آمده فریادکنان ویرا گفت خداوندا پسر داوود بر من رحم کن زیرا دختر من سخت دیوانه است.

آیه 23 – لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده خواهش نمودند که او را مرخص فرمای زیرا در عقب ما شورش می کند.

آیه 24 – او (عیسی) در جواب گفت فرستاده نشده ام مگر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل.

آیه 25 – پس ان زن آمده او را پرستش کرده گفت خداوندا مرا یاری کن.

آیه 26 – در جواب گفت که نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست.

آیه 27 – عرض کرد بلی خداوندا زیرا سگان نیز از پاره های افتاده سفره آقایان خویش می خورند.

28 – آنگاه عیسی در جواب او گفت ای زن ایمان تو عظیم است ترا برحسب خواهش تو بشود که در همان ساعت دخترش شفا یافت.

انجیل مرقس :

باب هفتم

آیه 26 – و او زن یونانی از اهل فینیقیه صوریه بود پس از وی استدعا نمود که دیو را از دخترش بیرون کند.

آیه 27 – عیسی ویرا گفت بگذار اول فرزندان سیر شوند زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن نیکو نیست.

آیه 28 – آن زن در جواب وی گفت بلی خداوندا زیرا سگان نیز پس خورده های فرزندان را از زیر سفره می خورند.

آیه 29 – ویرا گفت بجهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد.

هرچند در این آیه ها با همین اندک کلمات، بسیاری چندگانگی ها دیده می شود که مشخص ترین آنها وضعیت آن زن است در جائی کنعانی و در جای دیگر یونانی گفته شده است و… اما به این نکات پرداخته نمی شود زیرا تمام عهد جدید مملو از تضادها و دورغ هاست.

اما آنچه در اینچنین کتب می آید حتی اگر یکبار باشد واجب الاجرا است و این مورد که دوبار آمده کاملا جدی است و کاملا لازم الاجرا می باشد.

در این آیات از زبان عیسی مسیح دو بار فقط یهودیان را انسان نامیده و بقیه مردمان روی کره زمین را سگ.

من در اینجا از اسقف اعظم سوئد و پاپ کلیسای واتیکان انتقاد کرده آنها را مسئول مستقیم دانسته و از آنها سئوال مشخص داشته و پاسخ دقیق و مشخص و بدون طفره رفتن را خواستار هستم:

1- آیا شما می پذیرید که فقط یهودیان انسان هستند و بقیه مردمان جهان سگ هستند؟

اگر چنین است:

الف- صراحتا اعتراف کرده اید که برمبنای این آیات معتقدین به سایر ادیان مانند مسلمانان، بودائیان، هندوان و مردمانی با اعتقاداتی دیگر، همه سگ و کثیف هستند!

ب- صراحتا اعتراف کرده اید شاه سوئد، شاه انگلیس، شاهان کشورهای اروپائی و سایر کشورها همچنین روسای جمهوری و نخست وزیران و دولتیان آمریکا و اروپا و سایر رهبران سیاسی آنها سگ هائی هستند که باید از ته مانده یهودیان بخورند؟

آیا بهمین دلیل است که یهودیان در دبار آنها آنقدر نفوذ دارند و بسیاری میسحی صهیونیست شده اند؟

ج- آیا کلیه معتقدین به دین مسیح و از جمله شما پاپ اعظم، اسقف اعظم کلیسای سوئد و کلیه کشیشان در هر رده ای، سگانی هستید که ته مانده خوراک یهودیان را می خورید؟

2- لطفا بگوئید یهودی کیست؟

اگر متوجه نشدید یعنی دانش شما در حد کافی نیست کمک می کنم.

یهودیان دو دسته هستند:

یکی نژادی، که همان یهودیان اولیه بودند و اساسا عرب به معنی بادیه نشین بودند در مقابل فلسطینینان که یونانی بودند.

دیگری یهودیان دینی هستند یعنی کسانیکه یهودیت را بعنوان دین پدیرفتند.

در اینصورت آیا نظر گویندگان این سخنان ( که یهودی بودند و معلوم نیست سخنانشان چقدر واقعیت باشد و چقدر از زبان خودشان است) از زبان مسیح؛ مقصودشان یهودیان نژادی بوده و شامل کسانیکه در همین ایام نیز به دین یهود می گرایند، نمی شود؟ و یا مقصودشان آنست که هرکسی به دین یهود بگرود دیگر سگ نیست و به جامه انسانیت در آمده است؟

شخصا بعنوان یک انسان یک فیلسوف که تمام عمرم صرف خدمت به انسانیت شده و تمام مردمان را در هر کجای کره زمین، هرموقعیت اقتصادی، هر لباس و هر رنگی، انسان می دانم به این کلام انتقاد سخت دارم و منتظر آن هستم تا:

1- بابت این نوشتار و توهین به انسانیت از تمامی مردمان جهان توسط پاپ کلیسای کاتولیک و اسقف اعظم کلیسای سوئد عذر خواهی بشود. مخصوصا اینکه قرنها مردم را فریب داده و جلوی چشم آنان گرفته تا این نکته را نبینند و چه سوء استفادهائی که از این طریق صورت گرفته است.

2- این نوشتار حتما باید از کتاب عهد جدید حذف گردد. وگرنه قبول کرده اید که این نوشتار که از هر نوشته نژادپرستانه دیگری نژادگرستانه تر است و ریشه و اساس نژادپرستی می باشد درست است.

تقدیس جنایت از خود جنایت بدتر است. سالها این نوشته را تقدیس کردید و بواسطه آن مردمانی را به بردگی کشاندید حال باید بابت قرنها تحقیر و گناهی که صورت گرفته عذر خواهی رسمی کرده و حتی به مردمان خسارت پرداخت بشود.

شخصا انتظار دارم در باره نقش خود من پاسخ مشخص داده بشود:

آیا مقصود عیسی مسیح از سگ، من هم هست؟ در اینصورت باید از خود شرم کند و شرم کنید و بابت آن به من خسارت مادی بدهید.

من در چنین حالتی آنچنان بی ادب و احمق نیستم که متقابلا مسیح،و طرفدارنش و یهودیان نویسنده این سخنان را سگ بنامم زیرا همه را انسان می دانم حتی احمق ها و نادانان و شارلاتانها را.  مردمان  سگ  کثیف و نجس نیستند.

سگ در عهد عتیق و در نزد یهودیان کثیف ترین و حقیرترین موجود است و زمانیکه کسی را چنین بنامند بدترین توهین را به او کرده اند.

این نوشته در عهد جدید پایه و زمینه تاریخی بدترین نوع و علنی ترین نوع نژادپرستی است که باید این ریشه خشکانده بشود تا بتوان نژادپرستی و تبعیض را از جهان برداشت.

کپی جهت بررسی و اقدام:

دبیرکل سازمان ملل

سازمان مبارزه با تبعیض نژادی سوئد

مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر

دولتهای جهان

تمامی نیروها و مردمان آزاده جهان جهت اقدام و پیگیری

رسانه های جهان

م. حسن بایگان

فیلسوف

نگارنده کتاب ” عیسی مسیح و مادرش مریم یهودی نبودند، آنها مندائی بودند” و دهها کتاب فلسفی، تاریخی، دینی، اجتماعی، سیاسی

توجه: این نامه به زبانهای پارسی، انگلیسی و سوئدی نوشته شده است از تمامی مردمان جهان تقاضا میشود تا آنرا به زبان خود ترجمه و در اختیار مردمانشان قرار بدهند.

USAIran