عکس نامه شکایت از پاپ و اسقف اعظم سوید به پلیس به دلیل نژاد پرستی!

در انجیل متی و مرقوس از زبان عیسی مسیح گقته شده که فقط یهودیان انسان هستند و بقیه سگ کثیف می‌باشند که باید ته مانده یهودیان را بخورند. متن توضیحات این‌ موضوع در سایتم هست.

ابتدا به پلیس سوید راجع به این توهین نژادپرستانه وقیحانه، شکایتی رسمی ارایه دادم و خواستار پیگیری شدم. اما آنها از ترس پرونده را مخفی یا نابود کردند ولی من شماره پرونده را داشتم (در متن نامه ضمیمه آن را نوشته‌ام) و زمانیکه در اداه پلیس آنها منکر وجود چنین شکایتی شدند همانجا دوباره شکایتی دستی نوشتم و به آنها دادم و عکس آن را هم گرفتم که در اینجا می‌بینید.

مهر دریافت پلیس تاریخ آن را ۱۹ مارس ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

تاریخ انتشار آن در فیس بوک ۱۳ ژون ۲۰۲۰ است.

امروز

۱۵ ژون ۲۰۲۳

۲۵ خرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran