غرب و حمایت از تروریسم!

چرا کشورهای غربی با اعضا سازمانی مانند مجاهدین رجوی مانند بقیه رفتار نمی‌کند؟

چرا همانند سایر سازمان‌ها به آنها اجازه (دایم یا موقت) زندگی نمی‌دهد و نمی‌گوید شما هم وارد کشورهای ما بشوید و مانند هر شهروندی زندگی کنید و هزینه زندگی خود را تامین کنید؟

چرا به آنها کمپ جمعی می‌دهد یعنی محل زندگی، خوراک و لباس و …؟

آنچه مثل روز روشن است اگر به آنها بگوید مثل صدها هزار اعضا از صدها سازمان از کشورهای مختلف جهان وارد کشورها بشوید و برای نان شب کار بکنید آنگاه این تجمع لشکر آماده به جنگ نظامی و سایبری و … در کمترین زمان ممکن از بین می‌رود و صدها صدای اعتراض نیز از میان آنها بلند می‌شود و …

۲۴ ژون ۲۰۲۳

۳ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran