قدرت جاسوسی اسرایل در کجاست!

این همه تبلیغات که از اسرایل و یهودیان افسانه‌سازی می‌کند کاملا دروغی عیان است و آنانیکه باور می‌کنند ساده‌لوحانی بیش نیستند.

۱- اسرایل چند سال پس از ایجاد و در حالیکه هنوز از نظر تعداد یهودیان اندک بود و فلسطینیان بیشتر بودند آنچنان تبلیغاتی از پیشرفت‌های علمی، صنعتی، پزشکی و… و نظامی-جاسوسی به راه انداخت که ابدا با عقل سالم جور در نمی‌آمد. همه انچه اسرایل ادعا می‌کرد صادارت آمریکا و یا به زبانی دزدی از آمریکا بود.

۲- داستان قدرت جاسوسی اسرایل بسیار ساده است. حاکمیت آمریکا در دست یهودیان و مسیحیان صهیونیست است. آنها مسیحیان آمریکا را با دروِغ‌های زشت و جنایت‌آمیزی که در عهد عتیق و ارتباط آن با عهد جدید آمده، شستشوی مغزی داده‌اند.

تمام توضیحات و اینکه همه مردم سگ هستند و فقط یهودیان انسانند و اینکه احمق‌های مسیحی آن را پذیرفته‌اند پیشتر بارها توضیح داده‌ام.

در نتیجه نه تنها ماموران اسرایل در سازمان‌های امنیتی رسما فعال هستند بلکه بالاترین مقامات سازمان‌های امنیتی غرب، یهودی و در خدمت اسرایل هستند. هم اکنون اسامی وزرا یهودی آمریکا که احتمالا شهروندی اسرایل را هم دارند بیرون آمده است.

۳- حمله به سفارت ایران در سوریه:

در همان لیست اسامی آمریکاییان وابسته به اسرایل نام رییس

“United States Intelligence Community”

یا جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا که ۱۸ سازمان اصلی را شامل می‌شود، به عنوان یهودی صهیونیست طرفدار اسرایل آمده است.

پس آنجه به عنوان قدرت اطلاعاتی یا جاسوسی یا نفوذ اسرایل است مشخص می‌گردد چیست.

اما آنچه به کشورهای دیگری مربوط می‌شود؛ مثلا در ایران غربگرایان که وابسته به فراماسونری و … هستند در خدمت آن ارگان‌ها می‌باشند پس مستقیم یا غیر مستقیم در خدمت اسرایل هستند یعنی چه بدانند و چه ندانند!؟ در خدمت اسرایل می‌باشند و ضرباتی مانند حمله به سفارت ایران در سوریه و کشته شدن عناصر بالا رتبه سپاه و سایر ترورها در ایران (دانشمندان و …) به آنها باز می‌گردد.

نتیجه:

اینکه آمریکا می‌گوید از حمله به سفارت ایران اطلاعی نداشته است دروغی واضح است زیرا آمریکا اطلاعات را در اختیار اسرایل گذاشته است و اسرایل تنها مجری بوده است.

تمام کشورهای غربی اینچنین‌اند و مستعمره‌های نوین در دست گروه‌های ثروتمندانی که ابدا هم هیچ دلبستگی به کشوری که ساکن آن هستند ندارند و هر زمان شرایط ایجاب بکند حاضرند به کشور یا محل دیگری بروند و حتی آن کشور (آمریکا، سوید و…) را با همه مردمانش نابود بکنند. این چیزی است کاملا عیان و کشتار مردمان بی گناه و بی پناه و غیر مسلح غزه آن را نشان داد.

در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و … وجود ندارد.

۹ آپریل ۲۰۲۴

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran