قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه!

خبری خوب و خوشحال کننده!

بالاخره قطعنامه آتش بس در غزه توسط شورای امنیت سازمان ملل با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع (آمریکا) تصویب شد!

این یک نقطه عطف در اتفاقات جهانی است.

ناتان یاهو ناراضی است و دلیل آن مشخص است. در موقعیت مناسب باید او و سایر همدستانش را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و مجازات کرد.

اینکه چرا آمریکا رای ممتنع داد نکته مهمی در روابط درونی آمریکا است که با اسرایل وابستگی یا پیوند بسیار عمیق دارد.

از طرف دیگر مسایل جهان به پیچیدگی‌هایی رسیده که می‌تواند خطر جنگهای اتمی را در پی داشته باشد و آن نیرویی که حاضر است این خط قرمز را زیر پا بگذارد، یهودیان صهیونیست حاکم بر غرب هستند.

از جمله مشکلات عظیم جنگ اکراین و احتمال درگیری گسترده غرب با روسیه است که مخصوصا عملیات عجیب تروریستی کشتار در مرکز تجاری مسکو آن را بیشتر پیچیده کرد و اکنون که مشخص شده دست اکراین (مسلما جناحی از یهودیان صهیونیست) در کار بوده، غرب را در مخمصه قرار داده است. این عملیات اوج‌حماقت اکراین بود و باید دید کدام جناح در اکراین پشت آن بود و‌ چه هدفی را دنبال می‌کرد؟

این عملیات روسیه را مجبور کرد تا در کمترین پاسخ، نیمی از نیروی برق اکراین را از کار بیندازد که در ادامه می‌تواند با حملات بیشتر برای اکراین فاجعه بسیار جدی بیافریند.

به نظر می‌رسد وقایع جهان به نفع غرب پیش نمی‌رود و آنها خود را در تنگنا می‌بینند. شکاف میان صهیونیست‌ها با سایر نیروهای غرب مخصوصا فراماسونری آنها را تضعیف کرده و تعیین تکلیف میان آنها به موضوع یا مشکل اصلی تبدیل شده است.

اما!

بیشتر و پیشتر از آنکه گفته شود این پیروزی حماس یا مقاومت اسلامی بر اسرایل بود باید گفت این شکست برای اسرایل نتیجه جنایات کور و ضد بشری اسرایل بود. و همچنین شاید بتوان نتیجه گرفت که این پایان سلطه یهودیان صهیونیست بر غرب و جهان است.

۳۵ مارس ۲۰۲۴

۶ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran