مجوز پلیس سوید برای آتش زدن عهد عتیق و عهد جدید صادر شد!

این جنبش روز شنبه ۲۵ مای ۲۰۲۴ ساعت ۱۳ تا ۱۴ در مرکز اپسالا مقابل کتابخانه مرکزی شهر پس ازبیان دلایل علمی، منطقی، فلسفی، دینی و انسانی برعلیه این کتب، صورت خواهد گرفت.

۲۲ مای ۲۰۲۴

یکم خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

——————————————————————————————–

آتش زدن عهد عتیق و عهد جدید!

پلیس سوید بارها به افرادی اجازه داد تا قرآن را آتش بزنند.

اکنون من از پلیس اپسالا همین درخواست را در مورد عهد عتیق و عهد جدید کرده‌ام و قانونا باید به من اجازه اینکار را بدهند.

اما برخلاف آنها که بدون ارایه هیچ دلیلی کتاب را سوزاندند، دلایل (فلسفی، منطقی، تاریخی، انسانی) خود را برای اینکار بیان می‌کنم و مخصوصا دلایل اینکه چرا پیش از هر کتاب دیگری این دو کتاب ضد بشری هستند را همانجا نشان خواهم داد.

پیشتر چندین مطلب در باره ادیان و نفی همه آنها نوشته و در سایتم هست و در کتبی منتشر کرده‌ام. مخصوصا مقاله‌ای دارم تحت عنوان “تقدیس جنایت بدتر از خود جنایت است” و در آنجا جنایات ضد بشری که در عهد عتیق آمده را قید کرده‌ام و نشان داده‌ام که تقدس دادن به این جنایات توهین به انسانیت است.

در کتاب “عیسی مسیح و مادرش یهودی نبودند، بلکه آنها مندایی بودند”، دروغ‌های بسیار زیاد نوشته شده در این کتاب (عهد جدید یا انجیل) را نشان داده‌ام.

همچنین در عهد جدید عیسی مسیح همه مردمان به غیر از یهودیان را سگ نامیده است که بسیار بدتر از نژادپرستی و آپارتاید است و به همین دلیل شکایت پاپ کلیسیای کاتولیک و اسقف اعظم سوید را به پلیس کرده‌ام و خواسته‌ام اجازه ورود پاپ را به سوید ندهند.

توجه‌: همه می توانند در این مراسم شرکت کرده و فیلم برداری بکنند.

۱۶مای ۲۰۲۴

۲۷ ارزیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran