مخالفت با انقلاب و سرنگونی

من با انقلاب و سرنگونی که هر دو یک مسیر انحرافی را طی می‌کنند مخالف هستم.
خواسته‌های اجتماعی در هر مقطع زمانی حدی دارد اضافه خواهی نشان از عدم دانش و یا همان تفکر عدم انعطاف پذیری یا بی سیاستی یا در بدترین حالت دیکتاتوری است.
۶ اکتبر ۲۰۲۲
۱۴ مهر ۱۴۰۱
ایروان – ارمنستان

USAIran