مخالفت واقعی با حکم اعدام یا مرگ!

هرآنکه ادعای مخالفت با اعدام را دارد اگر

مخالف کشتار فلسطینیان نیست:

– یا دروغگوی بزرگ و کثیفی است.

– یا احمقی تمام عیار.

مخصوصا آنها که ادعای سیاسی بودن دارند و مخالف اعدام سیاسیون زیرا:

حرکت حماس یک حرکت کاملا سیاسی – نظامی برای حقوق انسانی و اساسی جهت باز یافتن سرزمین اشان بود. حرکتی استقلال طلبانه و …

پس آنها نباید اعدام بشوند.

نکته: بسیاری از این افراد خود شعار سرنگونی و حرکت مسلحانه و حتی درخواست از کشورهای استعمارگر برای حمله نظامی و از آن بدتر اتمی به ایران را دارند. یعنی جنایتکار و خاین به تمام معنی هستند. زیرا اگر واقعا انسانی فکر می‌کنند و عوامل اسرایل نیستند، باید حق فلسطینیان برای احقاق حق گرفته شده اشان را بپذیرند و اسرایل را محکوم بکنند.

اما!

اعدام با محاکمه و حکم دادگاه است ولی کشتار فلسطینیان که بدون محاکمه و … است دنیایی با اعدام فاصله دارد. این قتل عام و جنایت اشکار است که فقط از پیروان کتاب ضد انسانی عهد عتیق بر‌می‌آید.

گروهی که مخصوصا این روزها اعدام کسانی را که در ایران آدم کشته اند را محکوم می‌کنند ولی این کشتار فلسطینیان را نادیده می‌گیرند:

– عوامل اسراییل ضد ملی گرایی و در خدمت استعمار هستند که نامشان در تاریخ به عنوان وطن فروش ثبت میشود.

– نادانان و احمق هایی هستند در خدمت دسته اول.

۲۷ ژانویه ۲۰۲۴

۷ بهمن ۱۴۰۲

مسیر امبیا به ماتما – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran