مسیری برای رفتن به غرب!

تعدادی افرادی که برای رفتن به غرب حاضر به هرکاری هستند به ترکیه می‌روند؛ آنجا به سفارت اسرایل رفته با دادن پاسپورت خود، ورقه عبور به اسرایل را می‌گیرند؛ به آنجا رفته پس از مدتی اسرایل با سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف هماهنگ کرده آنها را میان کشورهای غربی تقسیم می‌کنند. اینها به عنوان مامورین جاسوسی، خبرچین و … در خدمت اسراییل و غرب در می‌آیند.

همین جاسوس، خبرچین و… کردن در کلیسیاهای صهیونیستی (مخصوصا آنهایی که توسط اسرایل ایجاد شده‌اند مانند صدای زندگی در سوید livets ord) صورت می‌گیرد و آنانی که برای گرفتن اقامت در غرب به این کلیسیا ها می‌روند و خود را مسیحی می‌کنند با همین داستان روبرو می‌شوند خود را در تله سازمان جاسوسی می‌اندازند. در این چند سال تعداد این افراد بسیار زیاد شده است که مخصوصا برای مقاصد غرب فریاد آزادی‌خواهی و ایران دوستی اشان بلندتر از سایرین است.

همین‌ دسته وابستگان به اسرایل در وقایع اخیر ایران پرچم چدایی طلبی (کردستان) را در دست گرفتند.

اشاره:

در اسراییل نام من در لیست سیاه است و هرچه در گوگل سرچ شود همواره با مسدودی برخورد می‌شود.

۱۵ ژانویه ۲۰۲۳

۲۵ دی ۱۴۰۱

آبادان

USAIran