مقابله عقل با دین!

   مسیحیت بر خرافی‌ترین حرف‌ها و اعتقادات کاملا واهی و حتی بزرگترین توهین به همه انسان‌ها که در عهد جدید جمع آوری شده، بنا گردیده است. اگر کسی با دید باز آن کتاب را بخواند متعجب خواهد شد که چگونه ممکن است انسانی که کمی عقل داشته باشد به این حرف‌ها کمترین بهایی بدهد.

اما

   واقعیت اینست که ادیان دکان هستند و مسیحیت دکانش از همه بزرگتر است و باید مشتری زیادی جذب کند پس به انواع مختلف مردم را فریب می‌دهد.

 آیا این فریب دهندگان بیشتر مقصرند یا فریب خوردگان؟

۲ سپتامبر ۲۰۲۳

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran