مقایسه کشتار بدون محاکمه! و اعدام با محاکمه!؟؟؟

بررسی حکم اعدام و‌ فلاسفه ضد عقل و انسان در غرب!

مخالفت کلی با اعدام احمقانه و صرفا دنباله روی کور و بی خردانه از حرف‌های فلاسفه کاذب، ضد عقل و علم و انسانیت غرب است که عوامل سرمایه داران بین المللی هستند، سرمایه‌داران بزرگ صهیونیست و فراماسونری، کسانیکه ده‌ها سال است بدون محاکمه انسان ها را در مقیاس هزاران کشتند و می‌کشند‌ و باید اعدام و حتی بدتر از آن (زنده ماندن و …) برایشان اعمال بشود. ولی آنها این دستورالعملهای دروغین را برای حفاظت خود گسترش می‌دهند.

شرم کنید و عقل خود را بکار بیندازید.

همین امروز در دانشگاه مرکزی تانزانیا وقتی از فلسفه صحبت کردم و نشان دادم فلاسفه غرب ضد عقل و انسانیت هستند و از جمله مثال‌ها همین داستان اعدام را مطرح کردم، دنیای فلسفی آنها که مملو از فریب های غرب بود، فرو ریخت.

در کشورهایی که هنوز مردمان پدر، مادر، خواهر، برادر، اقوام نزدیک خود را می‌شناسند و از همدیگر حمایت می‌کنند کشتن یک انسان بدون مجازات و انتقام نمی‌ماند. تنها در کشورهایی مانند سوید که بنیان خانواده را سرمایه‌داران از هم پاشیده اند تا بتوانند هر انسانی را به عنوان یک انسان تنها و بی کس هر بلایی برسرش بیاورند، تظاهر به انسانیت و عدم اجرای حکم اعدام می‌کنند، و فقط احمق ها آن را باور می‌کنند، و خایین به انسانیت آن را تبلیغ می‌کنند.

مجازات‌ها فقط برای اشخاص مرتکب جرم نیست بلکه برای آنست تا دیگران بدانند در صورت ارتکاب جرم مجازات می‌شوند، و اگر انسانی را بکشند کشته خواهند شد، وگرنه هرکسی بداند مجازات اعدام و‌ سخت وجود ندارد، مرتکب جرم، قتل و جنایت خواهد شد. کما اینکه در سوید چنین است و مردمان عادی هرکدام از ترس کشته شدن با کمترین برخورد با دیگران، دچار وحشت هستند.

آرامش سوید از ترس مخصوصا کشته شدن است.

نکته:

انواع اسلحه گرم مانند رولور، کلت و … حتی مسلسل و تفنگهای بسیار قوی دور زن و … در سوید به صورت قانونی و غیر قانونی بسیار زیاد است.

همچنین، فردا روزی اگر بخواهند چیپ در مغزها بکارند و انسان‌ها را همانند ماشین کاملا و صد در صد زیر کلید بگیرند شروع آن از همین غرب مخصوصا سوید خواهد بود. در غربی که مردمان تنها و بی کس و کار و بی حامی شده اند.

اساس خانواده و حمایت آن که رابطه کامل با انسانیت دارد باید حفظ بشود.

اما سرمایه داران بزرگ غرب مخصوصا یهودیان صهیونیست که بی کس و کار و کشور مشخص هستند، مخالف آنست.

شعار مخالفت با حکم اعدام زمینه نابودی انسانیت توسط سرمایه داران مخصوصا یهودی-صهیونیست است.

غرب هرگاه بخواهد اعدام را هم قانونی می‌کند، چنانچه در بعضی ایالات آمریکا هست. و این دسته مردمان ضعیف النفس، بی عقل و گاه احمق نیز فورا آنها را تایید می‌کنند.

پس نوشت:

افرادی را می شناسم که در رسانه‌ها شعار ضد اعدام می‌دهند اما:

وابستگی قوم و قبیله‌ای دارند و کاملا دروغ می‌گویند و اگر اتفاقی بیفتد در پی انتقام‌جویی و قتل افرادی از خانواده مقابل برمی آیند.

اما هستند قوم و قبیله‌هایی در ایران و بسیاری کشورها که اگر کسی از آنها را بکشند می‌توانند چندین نفر را جمع بکنند و آنها شخصی هر چند بیگناه (مثلا دختر جوان با …) از خانواده قاتل را بکشند و چون حکم اعدام وجود ندارد و اینها نیز چند نفر بودند هرکدام حکم سبکی بگیرند. از آن فراتر جوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال زیر سن قانونی خطرناکترین افراد هستند پس می‌توانند چند نفر از آنها را برای کشتن یک یا بیشتر از افراد خانواده قاتل بفرستند و چون زیر سن هستند به جای زندان به یک جای راحت بروند. تصور کنید در جوامعی که مردم فقیر هستند و شام شب و جای خواب ندارند، و در صورت ارتکاب قتل به زندانی فرستاده بشوند که خوراک و‌ جای خواب آنها تضمین شده باشد.

پس آنها ابدا احساس مجازات نمی‌کنند و در صورتیکه یکی از قوم و قبیله آنها کشته بشود و‌ حکم اعدام نباشد افراد زیادی آماده برای کشتن افرادی از خانواده قاتل هستند.

نتیجه:

هدف اصلی احکام جلوگیری از جرایم بیشتر است و بسته به موقعیت کشورها تعیین میشوند. حکم مشخص بین‌المللی وجود ندارد و آنهاییکه به عنوان کاذب فیلسوف احکام بین‌المللی میدهند هرچقدر هم خدا و ادیان را نفی بکنند یا احمق ترین آدم‌ها هستند یا دروغگو ترین‌ها.

۱ فوریه ۲۰۲۴

۱۲ بهمن ۱۴۰۲

دودوما – تانزانیا

م. حسن بایگان

تفاوت میان کشتار و جنایت با حکم اعدام!

چندین هزار مردم عادی، زن، بچه، پیر، جوان، کادر بیمارستانی، کارمندان سازمان ملل، دانشگاهی و … توسط رژیمی که سرزمین و منازل مردم فلسطین را به حیله و زور اشغال کرده اند کشته شده و زیر سخت ترین شرایط هستند اما یک عده که مسلما عوامل همان رژیم اسرایل هستند و درباره این جنایات سکوت کامل کرده‌اند برای انحراف فکری و در خدمت آدمکشان اسراییلی فریاد دفاع از انسانیت و محکومیت حکم اعدام می‌دهند. همه تفاسیر در همین رفتار کاملا آشکار است.

۲۸ ژانویه ۲۰۲۴

۸ بهمن ۱۴۰۲

ماتما – تانزانیا

م. حسن بایگان

هرآنکه ادعای مخالفت با اعدام را دارد اگر

مخالف کشتار فلسطینیان نیست:

– یا دروغگوی بزرگ و کثیفی است.

– یا احمقی تمام عیار.

مخصوصا آنها که ادعای سیاسی بودن دارند و مخالف اعدام سیاسیون زیرا:

حرکت حماس یک حرکت کاملا سیاسی – نظامی برای حقوق انسانی و اساسی جهت باز یافتن سرزمین اشان بود. حرکتی استقلال طلبانه و …

پس آنها نباید اعدام بشوند.

نکته: بسیاری از این افراد خود شعار سرنگونی و حرکت مسلحانه و حتی درخواست از کشورهای استعمارگر برای حمله نظامی و از آن بدتر اتمی به ایران را دارند. یعنی جنایتکار و خاین به تمام معنی هستند. زیرا اگر واقعا انسانی فکر می‌کنند و عوامل اسرایل نیستند، باید حق فلسطینیان برای احقاق حق گرفته شده اشان را بپذیرند و اسرایل را محکوم بکنند.

اما!

اعدام با محاکمه و حکم دادگاه است ولی کشتار فلسطینیان که بدون محاکمه و … است دنیایی با اعدام فاصله دارد. این قتل عام و جنایت اشکار است که فقط از پیروان کتاب ضد انسانی عهد عتیق بر‌می‌آید.

گروهی که مخصوصا این روزها اعدام کسانی را که در ایران آدم کشته اند را محکوم می‌کنند ولی این کشتار فلسطینیان را نادیده می‌گیرند:

– عوامل اسراییل ضد ملی گرایی و در خدمت استعمار هستند که نامشان در تاریخ به عنوان وطن فروش ثبت میشود.

– نادانان و احمق هایی هستند در خدمت دسته اول.

۲۷ ژانویه ۲۰۲۴

۷ بهمن ۱۴۰۲

مسیر امبیا به ماتما – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran