موزه شهر ماردین

هم اکنون در یکی از موزه های شهر تاریخی ماردین هستم. علیرغم کوچکی ولی برای من چیزهای زیاد و آموزنده ای دارد. مثلا نامه عمر به جهان مسیحیت (البته نسخه اصل در موزه دیگری است و یک نسخه هم در کلیسیایی در اروپا)، چیزهایی از گیل گمش و مجسمه‌ای از گیبرییل یا گابریل که تایید دیگری بر نظریه من است که ال یا یل خدایی از یهودیان نیست که در دنباله اسامی به ظاهر یهودی آمده مانند اسرایل، میکایل و … بلکه از این منطقه به عاریت گرفته شده است سپس به الله تبدیل شده است یادمان نرود که نام پدر محمد عبدالله بود. عکسی هم از خانه دارا یا همان داریوش و سیستم آبیاری عظیم آن با توضیحات هست.

۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

۲۴ آذر ۱۴۰۱

موزه شهر ماردین – ترکیه

USAIran