نظریه تکامل از داروین نیست، قرنها پیش در ایران بوده!

نظریه تکامل چندین قرن پیش از داروین در کتبی که ایرانیان نوشتند وجود داشت و من آنها را دارم. در فیس بوک هم آنرا گذاشتم. به احتمال قوی داروین آن را در کتب ایرانیان دیده و یا راجع به آن شنیده بود. این نظریه از داروین نیست.

دیگر اینکه مارکس عقل و فلسفه را به ابتذال و‌گمراهی کشاند و ضربات سختی بر انسان و انسانیت وارد کرد. نقد این نکات اشتباهات اساسی و ریشه ای این تفکر کاملا غلط را پیشتر نوشته ام و در سایتم هست. اشتباهات آنچنان فاحش و روشن است که حد ندارد، اما چرا هنوز بعضی فریب می‌خورند مشکل از آنهاست که دانش بسیار محدود دارند و فقط دنباله روی (مخصوصا بواسطه تبلیغات) می‌کنند و از عقل خود در بررسی مسایل کمک نمی‌گیرند.

۲۳ فوریه ۲۰۲۴

۴ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

Visa statistik och annonse

USAIran