نقد خدا

اعتقاد به خدا و پیامبر بودن

آنانیکه به خدا مخصوصا از نوع ادیان سامی/عربی (یهودیت، مسیحیت، اسلام) اعتقاد دارند:

۱- به دینی اعتقاد دارند، در نتیجه پیرو پیامبر یا پیامبران آن دین و رهبران مذهبی و کتاب اصلی و اولیه آن هستند و سپس به فرقه‌ای از فرق آن اعتقاد داشته پیرو دستورات دینی، اجتماعی و سیاسی آنها می‌شوند.

۲- به هیچ دین و پیامبر و کتابی اعتقاد ندارند و آنها را رد می‌کنند و می‌گویند فقط خدا را قبول دارند. در نتیجه باید خودشان پیامبر باشند و دستورات دینی، سیاسی و اجتماعی برای خود و احتمالا سایرین بدهند.

نکته:

   تمام آنانیکه خود را پیامبر نامیدند که اوامر خدا را می‌گویند و یا اجرا می‌کنند نیز زیر سئوال هستند و کتاب‌اشان نیز به‌همچنین. در پی آنان نیز کسانی آمدند که چون صحبت‌های اینها را با فرهنگ و شرایط و منافع خود هم آهنگ ندیدند تغییراتی مناسب حال خود ایجاد کردند. کار به جایی رسیده که اختلافات میان فرق مختلف ادیان، گاه از زمین تا آسمان است.

۲۲ ژوین ۲۰۲۲

۱ تیر ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

آیا خدا خسته شده یا میشود؟

خدا شروع کرد به ساختن جهان/عالم!

پیش از آن چه می‌کرد؟

خودش کجا بود؟

چرا زودتر عقلش نرسید که عالم را بسازد؟

   اما عقلش در ساختن عالم ناقص بود و دید کارش درست نیست. فردایش به تکمیل آن پرداخت. باز هم عقلش/برنامه اش/ کارش ناقص بود و‌ روز بعد … تا شش روز که دید همه چیز کامل است.

خسته شده بود نیاز به استراحت ‌داشت، روز هفتم استراحت کرد!

برای استراحت کجا رفت؟

نوع استراحت او چگونه بود؟

آیا مثل انسان‌ها دراز می‌کشید؟

یا روی صندلی می‌نشست؟

یا شاید یک دوش آب گرم/سرد گرفت و یک نوشابه خورد؟

اگر در جایی استراحت کرد، پس جایی بوده سوای وجود خدا و این ثنویت است!

آیا استراحت فیزیکی کرد یا استراحت مغزی؟

یا…

و فرشتگان مقرب که چشم خدا را دور دیدند شروع کردند به شیطنت!

راستی اگر بدون حضور خدا این فرشتگان قادر به اداره جهان بودند پس دیگر چه نیازی به خدا بود؟

تازه این فرشتگان باید به خدا کمک هم می‌کردند؟

عجب! پس خدا به تنهائی قادر به اداره عالم نبود و نیاز به کمک داشت/دارد!!!

بیچاره زن و بچه هم نداشت که در کنار آنها آرام بگیرد!

چه کسی جهان/عالم را در موقع استراحت کردن خدا، اداره می کرد؟

پس از آن ۷ روز چکار کرد؟

آیا هنوز دارد بدون توقف کار/ استراحت می کند؟

اگر شروع بکار کرده، کارش چیست؟

کار در صورتی است که نیاز باشد؟

این نیاز یا کمبود ناشی از چیست؟

نیاز یا کمبود یعنی ضعف و عدم تکامل؟

و…

آیا واقعا پس از ۶ روز همه چیز جهان کامل بود و هیچ نقصی از آن موقع در عالم نبوده و نیست؟

پس چرا در این عالم بسیار گسترده، اینهمه پیامبر و حتی پسرش را فقط برای اصلاح اندکی مردمان کره زمین فرستاد؟ در حالیکه هنوز پس از ده‌ها قرن مردمان بسیاری در کره زمین نام فرستاده‌های ویژه/پیامبران/رسولان/ملائکه و… را نمی‌دانند و حتی نام خدا را نشنیده‌اند؟

   اینهمه برای مردمان زمین و اصلاح آنها نیرو گذاشت، یعنی کارش ناقص بوده؛ حالا تصور کنید در تمام عالم چقدر نقایص وجود دارد که عقل خدا برای تکمیل آنها کافی/کامل نیست!

پس باید برای اصلاح اینهمه نقائص در عالم  شبانه روز بدون هیچ وقفه‌ای کار بکند.

پس از پایان این زندگی کوتاه ابنا بشر نیز باید مراقب بهشت و جهنم و… باشد.

و…

این خدای بیچاره چقدر کار دارد و باید تا بینهایت کار بکند.

اساسا چه چیزی/اجباری او را وادار می‌كند، کار بکند؟

او که همه کاره است و هیچ کسی بالای او نیست تا محاکمه‌اش بکند. همه چیز را رها کند و برود استراحت بکند. ما هم نیازی به خلقت و کارهای او نداشتیم/ نداریم.

   وقتی او ما را ایجاد نکند (حتی تولد ما در این زمان نیز در اختیار اوست وگرنه چیزی به این مهمی از قدرت او بیرون است) ما نیز از وجود خود بی اطلاع هستیم یعنی وجود نداریم که به چیزی فکر کنیم یا نیاز به کار و زحمت و… و پرستش او باشیم؛ و دنبال افرادی (ربی، کشیش، آخوند) بگردیم/برویم که حرف‌ها و دستورات او  را می فهمند و از طرف او به ما می‌گویند چه بپوشیم، چه بخوریم و… چگونه بشاشیم و برینیم.

و بابت این حرف‌های خدا که باید مجانی بما برسد به این افراد پول بدهیم.

   این همه سئوال مطرح شد، تازه اندکی از سئوالات در برابر صحبت‌های بچه‌گانه خدا پرستان است.

   تا زمانی که مردمانی ساده‌لوح در تمامی جهان این داستان‌های کودکانه و بسیار ابتدائی مناطق عرب نشین خاورمیانه را باور می‌کنند دکان ربی‌ها، کشیش‌ها و آخوندها می‌چرخد و نان آنها در روغن است و یک عده سرمایه‌دار بزرگ نیز از برکت این مردم فریبی‌ها به حاکمیت خود ادامه می‌دهند و به حماقت این مردمان می‌خندند.

اعتراف به نادانی عقل است.

تلاش برای اثبات چیزی که نمیدانیم بی عقلی است.

فلسفه من را بخوانید تا بدانید جهان/عالم چیست و چه باید کرد.

۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

۶ تیر ۱۴۰۱

اپسالا –  سوید

آیا هر نظری محترم است؟

پاسخ صریح و قاطع اینست: خیر.

   طوطی وار نگوییم هر نظری محترم است و این را به‌عنوان  طرفدار آزادی بیان، دمکرات یا … بودن خود بنامیم.

   بسیاری نظرات حتی در کتب به اصطلاح مقدس آمده است که ابدا هیچ احترامی برای انسان و انسانیت قائل نیستند در نتیجه آن حرف‌ها و نظرات قابل احترام نیستند.

۱۹ ژوین ۲۰۲۲

۲۹ خرداد ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

خدا دیکتاتور و ظالم است

خدا ظالم ترین ها، دیکتاتورترین ها و بدترین هاست، زیرا:

رقیب و مثل و مانند ندارد و هرکاری بخواهد می‌کند. میلیون ها انسان را می کشد، صدها میلیون را آواره، بیمار، فقیر و… می کند و اگر هم انتقادی بشود هم در این دنیا نمایندگانش منتقد را جزا می دهند و می کشند و هم او را به جهنم می برد و هر بلایی بخواهد بخاطر کمترین مخالفت در چند سال زندگی در این دنیا، تا میلیاردها سال بر سر او می آورد.

با این تفاسیر:

آیا خدا احمق است و یا مردمی که به او اعتقاد دارند و‌ پیروی اش می‌کنند؟

28 ژوین 2022

7 تیر 1401

اپسالا – سوید

USAIran