نقش نوشته‌های من در شکاف درون غرب! میان یهودیان اشکنازی اختلافات عمیق بروز کرده است!

شکاف درون آمریکا هر روز گسترده‌تر می‌شود تا جایی که اخیرا ترامپ گفته بود اگر او‌ رییس جمهوری نشود جنگ داخلی خواهد شد.

این صحبت‌های اخیر جان بولتون (اسکرین شات ضمیمه در فیس بوکم هست) آن طرف ماجرا را نشان می‌دهد. یعنی اگر ترامپ انتخاب بشود چه تغییراتی اساسی صورت خواهد گرفت که به طور جدی در برابر خواسته جناح دیگر قرار می‌گیرد.

این شاید بزرگترین چالش درونی آمریکا پس از انقلاب آن کشور است که دوپاره و‌‌ یا حتی چندپاره شدن آمریکا را نوید می‌دهد.

پیشتر به این نکات اشاره داشتم و اینکه در این میان انگلیس از بقیه آماده‌تر است تا قسمتی از آمریکا را مالک شده و دوباره خود را در جایگاه پیشین قدرت برتر جهانی ببیند.

در این میان وضعیت یهودیان صهیونیست که بیشتر اشکنازی (اروپای شرقی) هستند می‌باشد؛ مسلما در میان آنها نیز شکاف افتاده است. آنها متعلق به کشورهای لهستان، اکراین، بلغارستان و … هستند که بطور قطع ریشه‌ها و علایق متفاوتی هم دارند. شکاف میان آنها درون آمریکا و اروپا تاثیر گذاشته است.

جنگ اکراین و غزه به شکاف میان یهودیان دامن زده است . یهودیان اصیل نژادی (عرب ها) با یهودیان دینی مشکل اشان علنی شده است.

مسایل از زوایای مختلف قابل بررسی است و من پس از شکست طرح‌های صهیونیست‌ها در خاورمیانه (توسط ایران و روسیه) به شکاف در غرب پرداختم و نشان دادم که این شکست باعث بروز اختلافات جدی گردید که در نوشته‌هایم هست.

اما!

کتاب من “عیسی مسیح و مادرش یهودی نبودند، بلکه آنها مندایی بودند” مشکلات عقیدتی درون مسیحیت و یهودیت را دامن زد. پس از آن با انتشار متن انجیل (کتب متی و مرقس) که به صراحت می‌گوید: فقط یهودیان انسان هستند و بقیه سگ‌هایی که باید ته مانده یهودیان را بخورند؛ و اینکه مستقیما پاپ، شاه انگلستان و … را خطاب قرار دادم که شما فقط سگ نجس به حساب می‌آیید، شکاف میان آنها را بسیار عمیق کرده است و کار تا بحث‌های درونی واتیکان و‌ میان کلیساها کشیده شده و آنها را در مخمصه عظیم قرار داده است.

توجه شود که برمبنای انجیل حتی یهودیان دینی (اشکنازی‌ها) نیز سگ کثیف هستند که باید ته مانده یهودیان اصیل (عرب) را بخورند. از طرفی بعضی از اینها خود را به عرب‌ها (هم‌نژاد خود) نزدیکتر از سایر یهودیان می‌بینند. و بسیاری نکات ریز و درشت دیگر که هر کشوری یا نیرویی توانست آنها را دقیق‌تر ببیند و در سرلوحه سیاست خود قرار بدهد آینده را بهتر خواهد دید و بهتر حرکت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد محققین و مشاوران حاکمیت در ایران با دقت بسیار بیشتری از سایر کشورها نوشته‌های من را می‌خوانند.

۲۹ مارس ۲۰۲۴

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran