نوشته‌های من برای کیست؟

نوشته‌های من برای همه انسانهای کنونی و آینده است. در نتیجه ابتدا افرادی در بالاترین رده های علمی به آن توجه دارند هر پرفسور عاقل و تاثیر گذاری می‌تواند یک لشکر به حساب بیاید و اینها هستند که پایه را می‌گذارند. همین امروز تا این لحظه دو پرفسور صاحب نفوذ از دو‌ کشور با من تبادل افکار کردند و خواستار نوشته‌های بیشتری شدند. در مقابل دیده‌ایم که بعضی افراد برای مدتی چند میلیون دنباله رو در فیس بوک و امثالهم دارند ولی پس از اندکی تمام شهرت و دنباله روان را از دست می‌دهند زیرا به قول معروف آنها یکبار مصرف برای مدتی کوتاه هستند و چیزی اساسی و ریشه ای برای جهانیان و آیندگان ندارند.

۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

۲۴ آذر ۱۴۰۱

موزه شهر ماردین – ترکیه

USAIran