نکاتی چند در خصوص جنگ اکراین

این نکات در زمان‌های مختلف نوشته و در فیس بوک گذاشتم.

– برای انسان کامل شدن باید در مقابل دیوها ایستاد و طردشان کرد حتی اگر آنها پدر، مادر، فرزند … نزدیک ترین اقوام ما باشند.

– من دوستان روس و اکراینی زیادی دارم همه خوب هستند. چند سال پیش نیز سفری یک‌ماهه به اکراین رفتم مردمانی بسیار نجیب و مهربان بودند.مردمان عادی بازیچه دست و قربانی قدرتمندان و جهانخواران میشوند در حالیکه همیشه راههایی صلح آمیز برای حل مسایل هست.

– اگر غرب بطرف جنگ با روسیه پیش برود و روسیه از جانب بعضی کشورها از جمله ایران حمایت بشود، آنگاه روسیه مجبور است ایران را به پیشرفته ترین سلاح های تهاجمی و دفاعی و… و حتی تا بمب اتمی تجهیز کند. در اینصورت وضعیت اسراییل با ایرانی با چنین سلاح ها چه خواهد شد و…جریانات پیچیده تر از آنست که به سادگی بتوان حرفی از آن زد. مگر اینکه همان تحلیل آخر من یعنی حرکت برای تغییر در جهان را پذیرفت که چنین تغییری با ساز و دهل نخواهد بود بلکه با کارهایی سخت همراه است.

– ریشه مشکلات جهان چیست! کمونیسم (همانند رهبر فکری اش یهودیت)، و همچنین ادیان, از مریدان کسانی ساختند که دیگران را کشتند و میکشند و حتی درون خود یکدیگر را می کشند تا ثابت کنند آنها بهتر آن فکر یا مذهب را فهمیده اند و دیگران غلط می اندیشند.این مشکل اساسی جهان است که حتی باعث جنگ ها می شود، همه این افکار/فلسفه های بد و ضد بشری مخصوصا ادیان باید از زندگی بشر بیرون رانده بشوند. طرفداران فلسفه من باید به صلح و محبت فکر کنند و برای اثبات اینکه این تفکر را بهتر فهمیده اند بیشتر بطرف صلح، محبت و احترام به یکدیگر بروند. این انسانیت و بشر دوستی است و آن ضد بشری.

– فیفا بواسطه جنگ در اکراین تصمیمی سیاسی گرفته است. پس ایران نیزحق دارد بواسطه مسایل سیاسی مبارزه با اسراییلیان را رد کند و…ورزش را سیاسی نکنید. این عمل فیفا اجازه می‌دهد تا دیگران فیفا را بواسطه تصمیمات سیاسی (آنهم در بعضی موارد خاص و انتخابی) تحریم کنند.

– حدود یکساعت است به خانه ام در سوید بازگشته ام. از همان ابتدا رادیو را روشن کردم. رادیو اپسالا – سوید مدام از جنگ اکراین صحبت میکند. چرا؟چرا سوید اینقدر حساسیت بخرج میدهد انگار خودش در حال جنگ است؟بنظر می‌رسد سوید از سیاست بی طرفی پای بیرون گذاشته است. آیا این برای سوید و آینده آن خوب است و میتواند رفاه پیشین را نگهدارد و یا سوید رو به افول میرود و دوران طلایی آن به پایان رسیده است؟

– ورزش و امور فرهنگی را با سیاست مخلوط نکنید، آنچنانکه اکنون کشورهای غربی میکنند.وظیفه دیگر دولت ها است تا قدم های جدی برعلیه این اقدامات بردارند و فدراسیون های مربوطه را محکوم کرده، تهدید به اقدامات سخت تا حد تحریم مسابقات بکنند.

فوریه و مارس ۲۰۲۲

USAIran