نگاهی به فرهنگ سیاسی سوید، اروپا – غرب!

در سوید وقتی کسی می‌خواهد به دیگری ضربه‌ای بزند خود را به او نزدیک و مهربان نشان می‌دهد تا آن شخص نتواند ضربه زننده را بشناسد و در پی انتقام برآید.

البته نمی‌دانم این فرهنگ در سایر کشورهای اروپایی نیز با همین شدت و اینهمه عادی باشد، ولی این روش در بسیاری کشورها و مردمان رایج است.

پس برای اینکه ضربه زننده را بشناسید باید نگاه کنید چه کسی خود را به شما مهربان‌تر نشان داده است.

اما فرهنگ سیاسی غرب:

این فرهنگ با آن روش سویدی‌ها مطابق است یعنی وقتی می‌خواهند به کشوری یا رییس/رهبری سیاسی کشوری ضربه بزنند در همان روزهای اجرای عملیات به ملاقات او می‌روند و خود را نزدیک به او و آن کشور نشان می‌دهند.

در نتیجه آن کشور هیچ شکی به اینکه در حال ضربه خوردن است نمی‌کند بلکه برعکس کاملا خود را در امن و در بهترین شرایط ممکن می‌بیند در نتیجه از تمام احتیاط ها غافل می‌شود. نمونه‌ها بسیارند.

تفاوتش با آن روشی که در خصوص افراد هست اینست که بعد از ضربه زدن به یک کشور یا رهبری سیاسی آن، دیگر آنها قدرت انتقام‌گیری ندارند‌.

پس اگر دیدید کشورهای غربی، حتی یکی از آنها که حتما ماموریت از جانب همه دارد، به شما نزدیک شدند/شد، کاملا شک کنید و احتیاط‌ها را بیشتر و ابدا عجله‌ای در کارها به خرج ندهید.

آنها در پشت در تشکلات مختلف همه با هم هستند و تصمیمات‌اشان را به دولت‌ها برای اجرا ابلاغ می‌کنند.

۳۱ ژولای ۲۰۲۲

۱۰خرداد ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

تکمله:

نوشته‌ها/صحبت‌های من در مسایل مختلف است.

در خصوص این یکی باید به تجربه برجام نگاه کنید که ابتدا غرب و حتی آمریکا، خود را به ایران نزدیک کردند و برجامی بد نوشته شد.

نکته یا تجربه جالب آنکه آنها برای فریب بیشتر دعوایی زرگری با اسرائل براه انداختند که او می‌خواهد به متن برجام قبل از امضاء دست بیابد ولی غرب حاضر نیست. دروغی از روز روشن‌تر. زیرا تقریبا همه شرکت کنندگان عوامل مستقیم و غیر مستقیم یهودیان صهیونیست و اسرائل بودند و دستورات را از آنها می‌گرفتند وهم اکنون نیز اینچنین است.

آنها در ابتدا روابطی برقرار کردند و حتی آمریکا پا به جلو گذاشت؛ و درون حاکمیت در ایران فشارهای زیادی می‌آوردند که آنها می‌خواهند صلح بکنند.

ولی آقای خامنه‌ای به درستی شک خود را بیان کرد .

لیکن به واسطه فشارهای بسیار زیاد، خامنه‌ای مجبور به عقب نشینی و سکوت شد.

غرب نمایندگانی فرستادند تا ظاهری دوستانه نشان بدهند. و آنگاه که چندی پس از امضا برجام؛ مجموعه تولید آب سنگین که می‌توانست در یک هفته پلوتونیوم سلاح هسته‌ای را تولید بکند، همراه چند جای مهم دیگر را تخریب کردند؛ آمریکا همه بازی را بهم زد.

امروز و در این مرحله/مقطع نیز همین برنامه را دارند، باید هشیار بود و قراردادی با عجله و‌ برای فرار از تحریم ها ننوشت که آنرا هم بزودی زیر پا خواهند گذاشت. و آینده ای بدتر را رقم خواهند زد.

1 ژولای 2022

11 خرداد 1401

اپسالا – سوید

USAIran