نگاهی به نظرات جنگ طلبانه رییس جمهوری لهستان!

اخیرا رییس جهموری لهستان به سیاست جنگ طلبانه خود در خصوص جنگ اکراین تاکید کرد. در حالیکه همه می‌دانند (حتی پاپ کلیسیای کاتولیک نیز صراحتا اعلام کرد) که اکراین شکست خورده است و باید به طرف صلح برود. اما این جنگ طلبان از جان و مال مردم اکراین (و البته با مقداری کمتر روسیه) هزینه می‌کنند.

با توجه به تاریخ یهودیت در اروپای شرقی (به کتاب قبیله سیزدهم نوشته آرتور کسلر مراجعه بشود) لهستان، اکراین و بلغارستان از حدود یک هزار سال پیش یهودیان زیادی پیدا کردند که یهودیت دین آنها است و ابدا ریشه یهودی ندارند همانند یهودیان ایران و حدود ۹۰ در صد بقیه یهودیان.

همچنین شاهد هستیم که بزرگترین تیورسین‌های یهودی صهیونیست (و البته پولدارهای غربی‌)،‌ یهودیان لهستان هستند. پس می‌توان به ریشه موضع‌گیری‌های رییس جمهوری لهستان به سادگی پی‌برد.

۳۱ مارس ۲۰۲۴

۱۲ فرورین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran