واقعیت حمله اسرایل به سفارت ایران چیست!

ایران لازم نیست انتقام کشی بکند زیرا: این اسرایل بود که به دلیل فعالیت‌های ایذایی ایران و به خطر افتادن موجودیتش انتقام گرفت. انتقامی که در مقایسه با عملکرد ایران که همچنان ادامه خواهد یافت چیزی نیست.

ایران با ادامه همین سیاست، انتقام سختی خواهد گرفت اما برای تکمیل آن باید:

۱- دفاع ضد هوایی در سوریه و لبنان را با بهترین‌ها تقویت کند و در یک برنامه حساب شده زمانی که چند هواپیمای متجاوز اسراییلی وارد حریم هوایی می‌شوند یا حتی از درون اسرایل اقدام به شلیک می‌کنند آنها را مورد هدف قرار بدهد. چنانچه بتواند چند هواپیمای جنگی اسرایل را ساقط بکند دیگر هیچ هواپیمایی جرات پرواز را نخواهد داشت.

۲- یمنی‌ها راه تمام کشتی‌های ترکیه را تا زمانیکه به اسرایل کالا می‌فرستد به بندند.

۳- نیروهای اردنی مسیر عبور کالاها به اسرایل را به بندند.

۴- با حملات ایذایی متداوم تمام اقتصاد اسرایل را بهم بریزند.

این اقدامات بزرگترین ضربه به اسرایل است و نیازی نیست تا برای ارضای بعضی افراد کنترل عقل و در نتیجه عملکردهای صحیح نظامی، اقتصادی، سیاسی را از دست داد.

اسرایل تحت فشار زیادی است و می‌خواهد تا درگیری‌های نظامی تمام عیار ایجاد بکند. اسرایل تنها راه نجات خود را یک جنگ تمام عیار و نابود کردن لبنان و زیرساخت‌های ایران می‌داند.

نباید تسلیم فریب نظامی اسرایل شد.

در عین حال ایران باید به تقویت اقتصاد، علم، صنایع و روابط بین المللی بپردازد و با خونسردی همچنان تعادل عقل اسرایل و غرب در حال زوال را بهم بریزد.

۹ آپریل ۲۰۲۴

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran