وقایع اخیر ایران

برای ثبت در تاریخ

آنچه در چندماه اخیر ایران گذشت کاملا در ارتباط با وقایع و تحولات جهان بود.

دو جناح اصلی خامنه‌ای و روحانی سال‌ها با هم درگیری داشتند حتی در سال ۱۳۹۸ درگیری میان آنها به سلاح گرم در خیابان‌ها کشید.

اینبار جناح غربگرای روحانی با کمک غرب نقشه دیگری را پیاده کرده از شیوه انقلابات رنگین با تغییراتی استفاده کردند مثلا؛ عدم اعلام رهبری، و به حرکت درآوردن جوانان به عنوان اعتراضات مدنی. امری که می‌توانست تعداد زیادی را به خود جلب کند.

اما یکباره بعضی کشورها مانند عربستان و اسراییل با فرستادن تروریست‌های اسلامی و نیروهای مسلح جدایی طلب، ماجرا را در مسیر جنگ داخلی انداختند.

ترکیه و آذربایجان نیز با تصور ضعف حاکمیت ایران در این آشفتگی‌ها، شروع به مداخله در منطقه قفقاز و شمال ایران کردند که می‌توانست جغرافیای سیاسی منطقه و ایران را تغییر بدهد و کار به نزدیکی جنگ کشید.

این حرکات باعث شد اکثریت قاطع مردم که هنوز در این جریانات وارد نشده بودند و با شک و تردید به وقایع می‌نگریستند، موضع مخالف بگیرند و به سرعت داستان خوابید.

اکثریت مردم ایران اکنون متوجه شده‌اند که عامل اصلی وضعیت بد اقتصادی و دزدی‌های کلان جناح روحانی و وابستگی آنها به غرب بود. به قول معروف آخوندهای انگلیسی (فراماسیون) که بر پیشانی اشان مهر انگلیس خورده است.

بی جهت نبود که همه کشورهای غربی به یکسان از ماجراها دفاع نکردند.

تغییرات در جهان:

هدف غرب از این شلوغی ها شکست جناح شرق گرای ضد غرب (خامنه‌ای) بود و چون اینکار جبهه روسیه را هم تضعیف می‌کرد در نتیجه شکست روسیه در جنگ اکراین را به دنبال می‌داشت.

حاصل کار نیز شکست چین و پایان داستان پیوستن تایوان به چین و … و شکست شرق بود.

اما:

حال با شکست برنامه غرب در ایران و پیروزی جناح شرق شاهد تغییراتی عمیق و سریع در جهان هستیم.

۱۲ ژانویه ۲۰۲۲

۲۲ دی ۱۴۰۱

اصفهان

USAIran