وقایع بهمن، انقلاب بود یا کودتا!

وقایع بهمن، طرح کودتایی آمریکایی/غربی/اسراییلی بود.

زیرا کمونیست‌های افغانستانی طرفدار شوروی بر افغانستان حاکم شدند و عراق نیز تمایلات سوسیالیستی داشت پس بیم آن می‌رفت که ایران هم کمونیستی بشود و این برای غرب فاجعه بود.

کنفرانس گوادلوپ و … برنامه اشان، برداشتن شاه و دامن زدن به اسلامگرایی در منطقه بود.

ارتش و ساواک در اختیار آمریکا و اسرایل بود و شاه در خیال خام خود آنها را زیر کلید خود می‌دید.

و حالا!

اسرایل که پشت این ماجرا بود می‌گوید شاه خوب بود و… و شما مردم چرا او را برداشتند؛ و دوباره می‌خواهد بازی را از نو شروع بکند. پسر (عقب افتاده ذهنی) شاه نیز بازیچه دست اسرایل شده و احمقانه کلاه یهودیان را بر سر گذاشت و دیوار سنگی یهودیان را بوسید (به تعبیری پای یهودیان را بوسید) و با اینکار فاتحه خود و سلطنت را خواند.

اما اسرایل ابدا قادر نخواهد بود امپراطوری شیعه (حاکم بر ایران) را شکست بدهد، بلکه پایان خود او‌ فرا رسیده است.

۸ فوریه ۲۰۲۴

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran