پرویز ثابتی رییس اداره سوم ساواک و نقش او در سرنگونی شاه!

پرویز ثابتی به طور قطع در خدمت اسرایل و از عوامل خیانت به شاه در سرنگونی اش بود.

ساواک در اختیار اسرایل و آمریکا بود و ارتش نیز. آنها برنامه سرنگونی شاه را اجرا کردند. اما شاه در خیال خام خود تصور میکرد بر هر دو (ارتش و ساواک) تسلط دارد و مردم نیز چنین فکر می‌کردند و گناه و جنایات ساواک را به پای شاه می‌نوشتند.

همین شخص اکنون رضا پهلوی را به دامن اسرایل انداخته و با اینکار پایان او را رقم زد. این دومین خیانت بزرگ پرویز ثابتی به خاندان پهلوی است.

گروهی از ساواکی های کاملا وابسته به اسرایل به امارات رفتند و سازمان امنیت آنجا را کاملا در خدمت اسرایل (مستقیما با موساد و …) ایجاد کردند. من حدود ۳۵-۳۶ سال پیش هنگامی که در زندان سازمان امنیت دبی اسیر انها بودم آنها را دیدم. پارسی آنها بهتر از من بود و تازه داشتند عربی یاد می‌گرفتند.

۱۲ فوریه ۲۰۲۴

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran