چرا بزرگترین اساتید جهان به ناگاه در مسیر من پیدا می‌شوند؟

Anpassad

دراین چند سال اخیر که شروع به سفر کرده ام هر زمان که به کشوری رفته ام افرادی در بالاترین سطوح دانشگاهی دانشگاه‌های بزرگ جهان و رسانه های بزرگ به ناگاه در مسیرم پیدا شده اند و به سرعت شروع به مباحث فلسفی، سیاسی، مذهبی … در بالاترین حد کرده‌اند. هرچند تلاش می‌کردند تا نشان بدهند این ملاقات کاملا تصادفی است ولی من کاملا می‌دانستم که آنها یا مامورینی از جانب دولت‌هایشان هستند و یا از طرف سیا و یا موساد می‌باشند. من نیز همانند همیشه بدون هیچ واهمه ای نظرات فلسفی خودم (فلسفه ای کامل و واقعی که شامل تمام مسایل فلسفی؛ سیاسی، مذهبی، اجتماعی و.. می‌شود) را بیان می‌کردم و نشان نمی‌دادم که می‌دانم شما وابسته به جائی هستید. این داستان‌ها دیگر برای من عادی شده است.

۱۴مارس ۲۰۱۹

USAIran