چرا حکومت طالبان برتر از ایران عمل می‌کند!

طالبان در افغانستان در مسیر سیاسی افتاده است.

طالبان در رابطه با چین با سرعت بیشتری نسبت به ایران به جلو حرکت می‌کند.

مسیر زمینی چین به افغانستان این کشور را مستقیما به کشوری پیشرفته متصل می‌کند و بدین ترتیب دروازه های توسعه همه جانبه بر رویش باز می‌شود.

البته مشکل ایران دو دستگی است و اینکه جناح غربگرا تمام سنگ اندازی ها در مسیر رابطه بهتر با شرق را انجام می‌دهد. اما طالبان یک دست است و پس از ۴۰ سال جنگ با آمریکا و غرب می‌داند که اینها چقدر جنایتکار و ضد بشر و غیر قابل اعتماد هستند. پس عاقلانه تصمیم به داشتن رابطه خوب با همسایه قدرتمند خود (چین) گرفته است. مسلما در این مسیر چین نیز اجازه نمی‌دهد تا نیروهای طرفدار غرب در افغانستان پای بگیرند.

نکته:

مسیر زمینی چین به افغانستان راه بسیار کوتاه‌تری به ایران و ترکمنستان و … است و در نتیجه نیازی ندارد تا کالاها را با کشتی به خلیج پارس آورده و از مسیر جنوب ایران به افغانستان و کشورهای شمالی ایران برساند. مسیر بندر چاه بهار مورد نیاز هند است، آنهم تا زمانیکه رابطه‌اش با پاکستان چندان خوب نیست.

۱۱ ژون ۲۰۲۴

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran