چرا روسیه بیشتر از همه از مرگ رییس جمهوری و وزیر خارجه ایران نگران شد!

در ایران دو جناح مشخص رو در روی هم هستند.

یکی استقلال طلب که با روسیه و چین و … در مقابل غرب ایستاده‌اند.

دیگری جناح مقابل آنها غرب‌گرایان هستند که دست به هر کاری می‌زنند تا ایران وابسته و مستعمره غرب بشود؛ تا اندک سرمایه‌ای که از غارت کشور به دست آورده‌اند در غرب بماند.

در این درگیری جهانی، روسیه و ایران اتحاد محکم نظامی دارند و بقای آنها بهم وابسته است. شکست یکی از اینها ضربه سختی به دیگری وارد می‌کند.

از طرفی به یاد داشته باشیم که دو جبهه جنگ در اکراین و غزه یکی هستند و پیروزی یا شکست هرکدام از نیروها در یک جبهه بر جبهه دیگر تاثیر گذار است.

نگرانی روسیه از آن بود و هنوز هم می‌تواند باشد که چنانچه جناح غربگرا همانند دوره روحانی، ریاست جمهوری را به دست بگیرد آنگاه حمایت ایران از روسیه و غزه دست‌خوش تحولات عمیق خواهد شد و در نتیجه موقعیت نظامی روسیه تغییر خواهد کرد. در آن موقع امید غرب به تقویت اپوزیسیون (غرب‌گرایان) داخلی روسیه خواهد بود که رهبری آن نیز با جناح‌هایی از یهودیان و مسیحیان صهیونیست خواهد بود.

شکست روسیه و برکناری دولت مستقل همراه تجزیه روسیه خواهد بود. و البته ایران را هم بدون هیچ شک و تردیدی تجزیه خواهند کرد.

تغییر دولت در ایران و قدرت یابی غرب‌گرایان می‌تواند موازنه قدرت در جهان را تغییر بدهد.

.

در نتیجه:

چنانچه در حادثه سقوط هلیکوپتر رییس جمهوری و وزیرخارجه استقلال طلب ایران (بهتر است به جای ضد غرب، استقلال طلب به کار رود) دستی در کار بوده، کسی نیست به غیر از کل غرب؛ یعنی نه تنها اسرایل و آمریکا بلکه همه اروپا (سوید، آلمان…)، کانادا و استرالیا.

اما:

ایران باید روسیه را تحت فشار قرار بدهد تا از حمله سوریه به اسراییل برای بازپس گیری بلندی‌های جولان جلوگیری نکند.

هنوز ثروتمندان یهودی و جناح‌های مسیحی صهیونیستی در روسیه قدرت دارند و دولت پوتین را تحت فشار قرار می‌دهند، ولی این ریسک بزرگی برای دولت روسیه است که جلوی درخواست سوریه ایستاده که به نوعی بقای اسرایل را تضمین می‌کند و ضربه سخت آن مستقیما به خود روسیه می‌خورد.

درون یهودیان شکاف عمیقی افتاده است و تعدادی از آنها خواستار نابودی اسراییل هستند، نباید این موقعیت را از دست داد.

۲۸ مای ۲۰۲۴

۸ خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran