چرا طرفداران اسرایل تظاهرات علنی نمی‌کنند؟!

امروز باری دیگر رادیو سوید شروع به نفرت پراکنی برعلیه ایران و دفاع از اسرایل کرد و همان حرف‌های اسرایل را تکرار کرد. از جمله اینکه ایران در سوید جاسوسی می‌کند.

بارها نوشتم اسرایل نیاز به این روش‌ها ندارد دولت سوید و تمام سازمان‌های امنیتی سوید در اختیار یهودیان صهیونیست است، بسیار بیشتر از آنچه در دولت آمریکا هست و اکنون علنی شده است.

اما!

اینکه چرا طرفداران اسرایل تظاهرات نمی‌کنند در همین رابطه است. زیرا تعداد طرفداران کم است و همه آنها در پشت پرده تمام همکاری‌ها را با اسرایل دارند. همچنین تمام امکانات کشور را هم در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.

در نتیجه در صورتیکه تظاهراتی علنی بکنند چهره‌اشان مشخص می‌شود و از این امکانات جاسوسی و سوءاستفاده‌های مالی و … که از موقعیت‌اشان می‌کنند محروم می‌شوند.

۳۰ مای ۲۰۲۴

۱۰ خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran