چرا نباید تن فروشی در سوید‌ آزاد باشد! سوالی از دولتمردان سوید؟

به رادیو سوید بخش پارسی!
با درود
در این روزها خبری درباره دستگیری زنی که محلی برای تن فروشی ایجاد کرده بود و لیست کسانی که به حساب او پول واریز کرده بودند و … در رادیو سوید بخش پارسی منتشر و من نیز آن را دیدم.
لطفا با مقامات مسیول مصاحبه کنید و دلایل آنها را برای ممنوعیت تن‌فروشی بپرسید و اینکه چه تفاوت‌هایی میان سوید و سایر کشورهای اروپایی هست که در آنها تن فروشی آزاد است ولی در سوید نیست.
همچنین بپرسید:
آیا با ورود سوید به ناتو که در نتیجه جو‌ کشور نظامی می‌شود و اینکه احتمالا سربازان مجرد سایر کشورها به سوید بیابند و نیاز جنسی دارند، آیا تن فروشی به واسطه ناتو آزاد می‌شود؟ و یا برای آنها فواحش به پادگان‌ها می‌برند.
اشاره:
این کار در تاریخ نظامی و مخصوصا آمریکا کاملا مستند است.
نکته:
چنانچه سوید که عضوی از اروپای مشترک است تا آن حد فرهنگ خود را از بقیه دور می‌بیند و اجازه دارد کاری که در اروپا عادی است در سوید برای آن (مخصوصا برای خریدار یا مرد) جریمه بیشتری در نظر بگیرد و بقیه هم قبول می‌کنند، پس باید آنقدر درک و عقل داشته باشند تا آن را به سایر کشورها نیز گسترش بدهند و برای دیگران تصمیم نگیرند و دستورات فرهنگی و … و فلسفی ندهند. مخصوصا فلاسفه ضد عقل و ضد فلسفه غرب دست از دستورات کاملا مذهبی خود بردارند. صحبت‌های به اصطلاح فلاسفه غرب مذهبی است و هیچ نزدیکی با فلسفه واقعی ندارد.
پاسخ روشن در این موارد در ده‌ها مقاله در سایتم هست و در کتبی منتشر کرده‌ام.
با احترام
۲۴ مارس ۲۰۲۴
۵ فروردین ۱۴۰۳
اپسالا – سوید
فیلسوف صاحب مکتب
م. حسن بایگان
توضیح:
این نامه توسط ای- میل برای رادیو سوید بخش پارسی فرستاده شد. هم‌زمان جهت اطلاع حدود ۹۰ رسانه و افراد دست اندر کار ارسال گردید.
م. حسن بایگان

USAIran