چه تضمینی می‌تواند برجام را معتبر و اجرائی بکند!

از هم اکنون همه می دانند که درون آمریکا برای برجام اعتباری قابل نمی‌شوند و امکان اجرای آن نیست این را به صراحت خود آمریکاییان قدرتمند نیز می گویند. حتی قبول توافق بدین صورت می تواند برای ایران مشکلات بزرگترین بیافریند و مثلا حتی همین دولت کنونی با ورود به برجام از مکانیسم ماشه استفاده بکند و…
در نتیجه تنها یک تضمین برای اجرای برجام باقی میماند آنکه:
در توافق برجام میان ۴+۱ و آمریکا با تأیید سازمان ملل و سایر کشورها، بندی آورده بشود که اگر آمریکا زیر برجام زد مستحق تحریم از طرف همه کشورهای جهان است.
این نکته ای است درس آموز که می تواند سنتی بشود و در آینده نیز برای سایر توافقات مورد استفاده قرار بگیرد. مسلما نقض توافق از جانب ایران نیز می تواند همین مجازات را داشته باشد، هرچند تاکنون کم و بیش در مورد کشورهای ضعیف اجرایی شده است.
تاریخ آمریکا مملو از جنایات بزرگ ضدبشری، حیله ها (مثلا برای بین المللی کردن دلار), جنگ های بزرگ و طولانی، کشتار میلیون ها انسان، دروغ و… می باشد.
با چنین کشوری که بارها زیر قراردادهای رسمی خود زده ابدا و ابدا نمی توان به آسانی به توافق رسید که کاری/تفکری ساده لوحانه/کودکانه خواهد بود.

فوریه ۲۰۲۲
حسن بایگان

USAIran