چه کسانی خواستار گسیختگی اقتصادی/ارز هستند!

آنانی که طی این سال‌ها دزدی‌های بسیار کلان کردند و‌ پول های مردم را به نام خود به خارج منتقل می‌کردند آشفتگی را می‌خواستند زیرا در سیستم اقتصادی، بانکی منظم و با حساب و کتاب اینکارها ممکن نبود و نیست.

اتفاقا همین دزدان جلو‌ می‌افتادند/می‌افتند و به دیگران وصله می‌چسبانند. تعدادی از آنها نیز پس از دزدی های کلان به خارج رفتند و از آنجا فریاد طلبکاری و البته آزادی‌خواهی را سردادند/می‌دهند.

دزدها جلوی همه می‌دوند و فریاد دزد را بگیرید سرمی‌دهند تا کسی نداند دزد کیست.

آنها سال ها آشفتگی در بازار ارز را می‌خواستند تا به سادگی پول‌هایی را که به طرق مختلف دزدیده‌اند به ارز تبدیل و به خارج فرستاده آنجا سرمایه‌گذاری کرده، خانه و … تهیه بکنند و سرفرصت به آنجا بروند.

وظیفه دولت است که اکنون که ارز را زیر کلید گرفته:

۱- سایر راههای فرار ارز را هم بگیرد.

۲- تمام کسانی را که تا کنون در این مسیر خیانت اقتصادی به کشور که باعث فقر و فلاکت و در نتیجه حتی مرگ بسیاری مردمان شده را بازداشت و تمام ثروت آنها را مصادره بکند.

۳- برعلیه تمام آنهاییکه پول‌های دزدی را به خارج برده‌اند پرونده تشکیل داده

الف- در صورت بازگشت به ایران آنها را دستگیر بکند.

ب- ثروت آنها در ایران را مصادره بکند.

ج- بازداشت و برگرداندن آنها به ایران را از طریق پلیس بین‌الملل درخواست بکند.

۴- اما مهمترین کار اینکه تمام معاملات با کشورها را با پول آنها انجام بدهد.

بیشترین معاملات با چین است که باید با یوان چین باشد.

با اروپا با یورو.

با روسیه با روبل.

با عراق با دینار.

با امارات، افغانستان، کره؛ برزیل؛ آفریقای جنوبی؛ کشورهای آمریکای جنوبی و… با پول آنها.

نکته:

تا زمانیکه با دلار معامله می‌شود هر پولی که جابجا می‌گردد باید از مسیر کنترل آمریکا عبور کند و آنجاست که بسته می‌شود.

این خیلی احمقانه و‌خیانت آمیز است که تمام نیرو را برمعامله با دلار گذاشت و در نتیجه برای آوردن دلار دست به دامن بازارهای کاذب در عراق، امارات و افغانستان شد. این کاری بود که عوامل غرب که در فکر دزدی و غارت کشور بودند و عده‌ای که هنوز هستند، می‌خواهند؛ تا پول‌های دزدی شده را به خارج ببرند و اکثریت مردم در فقر و سردرگمی اقتصادی بمانند.

اکنون میزان صادرات/تجارت خارجی ایران آنچنان بد نیست ولی دزدی‌های ارزی وضع را اینچنین خراب کرده است.

اکنون که دولت، مجلس و قوه قضاییه یک دست است و در نتیجه تمام ارگانها و از جمله ارگانها امنیتی یکی هستند و امکانات انها رویهم زیاد است باید کارها را قوام و سرعت بخشند. حالا که قدرت یک دست شده وطن دوستی یا ملی‌گرایی حکم می‌کند که هرچه زودتر و با قدرت با این ضد ملی‌ها برخورد قاطع بشود؛ پیش از آن که فرصت از دست برود؛ یعنی همین‌ها از فشارهای اقتصادی سواستفاده کرده مردم را به طغیان برانگیزند.

پیشتر ارتش و سازمان امنیت زیر نظر دولت (حسن روحانی) بود و از آنها برای منافع همین دسته دزدان وابسته به فراماسیونری غرب در مقابل جناح خامنه‌ای ـ سپاه و امنیت سپاه و …ـ استفاده می‌کرد تا جاییکه در بهمن ۹۸ نیروهایش را به درگیری مسلحانه با جناح خامنه‌ای فرستاد یعنی آن درگیری‌ها کاملا درونی بود.

۲۵ فوریه ۲۰۲۳

۶ بهمن ۱۴۰۱

اپسالا

USAIran