چگونه استعمار غرب را می‌توان برداشت!

مبارزه برای آزادی از بند استعماری آمریکا (یهودیان صهیونیست حاکم بر آمریکا) کاری است که باید دقیق و استوار انجام بگیرد. سیستم استعماری نوین که غرب طی چندین دهه ایجاد کرده طی یک روز برچیده نمی‌شود، ولی برچیده خواهد شد، در این راه فشارهای اقتصادی و … از طرف غرب بر دیگران اعمال می‌شود.

۴ فوریه ۲۰۲۴

۱۵ بهمن ۱۴۰۲

موروگورو – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran