یکی می مرد زدرد بی نوایی

یکی (زنی) می‌مرد زدرد بینوایی

یکی (مردی) می‌گفت خانم زردک (ک..) می‌خواهی

فقر در ایران مردم را به فساد و فحشا کشانده اما یک عده فناتیک فقط به فکر حجاب و پوشش بالا هستند و لخت و … شدن پایین را نمی‌بینند که احمق به تمام معنی هستند، و یک عده حقه باز/شارلاتان می‌بینند اما برای گمراه کردن مردمان به ظاهر و پوشش زنان می‌پردازند.

۱ فوریه ۲۰۲۳

۱۱ بهمن ۱۴۰۱

تهران

USAIran