پیوست بر اهمیت شعار

دوستی پیامی برایم فرستاد و با توجه به نوشته من راجع به شعارهای زشت و غیر سیاسی، خواست تا من شعارهایی را مشخص کنم. پاسخی به ایشان نوشتم که فکر کردم شاید برای دیگران هم قابل توجه باشد آنرا اینجا می‌گذارم.
حسن بایگان

با سلام
پاسخ شما به سوالتان که “من پیشنهاد شعار مناسب بدهم”، که ممکن است برای بعضی دیگر هم پیش آمده باشد، چنین است.
نکته: این پاسخ را برای سایرین هم خواهم فرستاد تا مورد استفاده آنان نیز بشود.

پیشتر اشاره داشتم که مردمان هر کشوری باید مناسب با شرایط و خواسته هایشان شعار بدهند یعنی اینکار را خودشان بکنند و نه من و امثال من.
نوشته‌های من فقط برای ایران نیست بلکه بیشتر کلی و برای همه کشورهاست، اما در مواردی می‌تواند فقط شامل ایران یا سوید که کشور محل زندگی (زندگی و نه اقامت) من است بشود. شاید اکنون آشنایی من با سوید و سیاست آن کشور بیشتر از ایران باشد.
دیکر اینکه همواره نوشته ام، وارد سیاست عملی نمی‌شوم اما تیوری های سیاسی ارایه می‌کنم همانند همین نوشته.
آن زمانی که فعالیت سیاسی عملی می‌کردم برای انتخاب شعار وقت می‌گذاشتیم و گروهی همه نکات را بررسی می‌کردیم.
پس انتخاب شعار مناسب با خود مردمان یا دست اندرکاران اعتراضات از همان کشورهاست.
شعار بیانگر خواسته است.
شعار نشانگر شخصیت و موقعیت سیاسی/اجتماعی شعار دهنده و افکار و خواسته ها و رفتار اوست.
شعار می‌تواند با صدا باشد و یا نوشته روی پارچه یا کاغذ و…
پس شعار یعنی خلاصه/چکیده/زبده خواسته یا خواسته ها.
شعار باید کوتاه، مشخص، گویا و قاطع باشد.

در این وقایع اخیر بعضی حرکات و شعارهای خیلی مناسب و به جا بود که در نتیجه می‌توان به آن نام اعتراضات مدنی/بیان قاطع خواسته‌های اجتماعی داد که حق آن دسته مردمانی است که حق اشان پایمال شده است و همه آن حقوق فقط به یک گروه خاص مذهبی داده شده است. مثلا برانداختن روسری کار درستی بود و مخصوصا قیچی کردن موها کاری بسیار قابل توجه و می‌توان گفت حرکتی زیبا و در نوع خود جدید بود.
این یک خواسته اجتماعی بود که البته نهایت کار نیست بلکه پس از موفقیت می‌توان گام بعدی را برداشت‌ و گام به گام پیش رفت.
همه چیز جوامع در حال تغییر است و وظیفه دولت‌ها مطابقت دادن قوانین با شرایط روز و خواسته‌های عمومی مردم می‌باشد، بطوریکه اکثریت قاطعی از جامعه را راضی بکند. اگر چنین نکرد لازم است تا مردم توسط سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و هر تشکل مدنی خواست‌های خود را مطرح بکنند.
۲۳ اکتبر ۲۰۲۲
۱ آبان ۱۴۰۱

USAIran